duszpasterskie

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE            28 maja 2017

 1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.
 2. Dzisiaj przypada też 36. rocznica śmierci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego rychłą beatyfikację.
 3. Od jutrzejszego poniedziałku modlitewnie oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego w dzień Zielonych Świątek. Licznie włączmy się we wspólnotową nowennę do Ducha Świętego, wiedząc, jak bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pociecha.
 4. Przed nami już ostatnie nabożeństwa majowe, które celebrujemy w naszym kościele codziennie w łączności z Mszą św. Przypominam, że dzieci przygotowujące się do 1. Komunii przychodzą obowiązkowo.
 5. W środę, 31 maja, będziemy przeżywać święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili zwiastowania i niesie Go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie, podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. My przez chrzest również jesteśmy zobowiązani do niesienia światu dobrej nowiny o zbawieniu. Niech to święto pobudzi nas do większej gorliwości apostolskiej.
 6. 6. W tym tygodniu – w najbliższy czwartek – rozpoczynamy czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie będziemy sprawowali nabożeństwa czerwcowe, podczas których odmawiamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w naszych domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie Boże miłosierdzie.
 7. W czwartek, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, na Eucharystię zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach. Pan Jezus bardzo kochał dzieci, zatem pozwólmy wszystkim dzieciom przychodzić do Niego po błogosławieństwo.
 8. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele o godz. 17:00. Pamiętajmy o modlitewnej prośbie o liczne i święte powołania do kapłaństwa oraz o adoracji Najświętszego Sakramentu i Komunii św. wynagradzającej. Niepokalanemu Sercu Maryi polecajmy nasze rodziny i naszą Ojczyznę. Po Mszy spotkanie dla „bierzmowanych”.
 9. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 3 czerwca.
 10. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne. Ofiary rodzinne
 11. Zachęcam do składania ofiar do puszki na końcu ławek na kwiaty do 4 ołtarzy na Boże Ciało.
 12. Zapowiedzi: Michał Wydrowski, zam. Pieski i Magdalena Mrozek Gliszczyńska, zam. Bytów, zap. 3.

Bogdan Drywa, zam. Zielony Dwór i Monika Durbajło, zam. Lębork, zap. 3.

Tomasz Reichel, zam. Siemirowice i Emilia Kosmella, zam. Siemirowice, zap. 2.

Piotr Koszałka, zam. Skrzeszewo i Katarzyna Lipiec, zam. Siemirowice, zap. 1.

 1. Do następnej niedzieli włącznie będą trwały zapisy na pielgrzymki do Sianowa pieszą oraz rowerową(24.06 i 16.07).*
 2. 1 czerwca do godz. 10:30 zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.*

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi, z domem macierzystym w Pniewach, wielka wychowawczyni i opiekunka młodzieży (wspomnienie obowiązkowe);
 • 1 VI – św. Justyn (†165), męczennik, największy apologeta chrześcijański II wieku, który zginął za wiarę podczas prześladowań za cesarza Marka Aureliusza (wspomnienie obowiązkowe);
 • 3 VI – św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy również oddali życie dla Chrystusa (wspomnienie obowiązkowe).

duszpasterskie

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                       21 maja 2017

 1. Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi.
 2. Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie.
 3. W poniedziałek mija dokładnie rok od uroczystości 1. Komunii, z tej okazji zapraszam dzieci wraz z rodzicami na Mszę św. Od godz. 17:15 będę słuchał spowiedzi. Byłoby pięknie gdyby dzieci przygotowały czytanie i zaśpiewały psalm.
 4. We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki.
 5. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia modlimy się za Kościół w Chinach. W 2007 roku papież wydał list apostolski, w którym postanowił, że dzień 24 maja będzie poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.
 6. W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 18:00, podczas której przez wstawiennictwo najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu. Mszę św. poprzedzimy półgodzinną Adoracją NS. Natomiast po Mszy św. zapraszam na spotkanie LSO.
 7. Trwają nabożeństwa majowe, które celebrujemy w naszym kościele codziennie w łączności z Mszą św. Przypominam, że dzieci przygotowujące się do 1. Komunii przychodzą obowiązkowo.
 8. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Za tydzień kolekta inwestycyjna. Ofiary rodzinne
 9. Zachęcam do składania drobnych ofiar do puszki na końcu ławek na naszą gazetkę parafialną.
 10. Zapowiedzi: Michał Wydrowski, zam. Pieski i Magdalena Mrozek Gliszczyńska, zam. Bytów, zap. 2.

Bogdan Drywa, zam. Zielony Dwór i Monika Durbajło, zam. Lębork, zap. 2.

Tomasz Reichel, zam. Siemirowice i Emilia Kosmella, zam. Siemirowice, zap. 1.

 1. W środę na Mszę św. zapraszam wszystkich zainteresowanych pieszą oraz rowerową pielgrzymką do Sianowa.

 

W tym tygodniu patronujE nam:

 • 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, znany z niezwykłej dobroci doradca papieży, założyciel Bractwa Trójcy Świętej, kapłańskiej kongregacji księży filipinów, a co ważne dla nas, Polaków, założyciel Kolegium Polskiego w Rzymie (wspomnienie obowiązkowe).

 

 

 

 

DUSZPASTERSKIE

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                      14 maja 2017

 1. Dziś kolejna, piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Możemy ten wielkanocny sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu fiat, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.
 2. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele codziennie w łączności z Mszą św. Przypominam, że dzieci przygotowujące się do 1. Komunii przychodzą obowiązkowo.
 3. Dzisiejsza niedziela przykrywa święto św. Macieja Apostoła (obchodzone 14 maja), wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Pana Boga dla braci.
 4. We wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, św. Andrzeja Boboli, kapłana
  i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
 5. We wtorek o godz. 11:00 pogrzeb śp. Krzysztofa Kamińskiego. Różaniec za zmarłego codziennie o godz. 19:00.
 6. W sobotę wyjątkowo msza rano o godz. 9:00, nie będzie Mszy niedzielnej o 18:00.
 7. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
 8. Zapowiedzi: Michał Wydrowski, zam. Pieski i Magdalena Mrozek Gliszczyńska, zam. Bytów, zap. 1.

Bogdan Drywa, zam. Zielony Dwór i Monika Durbajło, zam. Lębork, zap. 1.

duszpasterskie

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                            7 maja 2017

 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych do podjęcia zadania przemiany serca innych, podjęcia trudnych wyzwań wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów św. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty.
 2. Podczas tego tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może nasi młodzi parafianie w swych sercach słyszą głos Bożego wołania: „Pójdź za Mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Pana Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Pana Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i wychowawczynią powołań kapłańskich.
 3. W najbliższy poniedziałek, 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
 4. W naszym kościele codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo. Dzieci do 1. Komunii podczas nabożeństw majowych przygotowują się do pierwszej spowiedzi i Komunii, obecność obowiązkowa.

5.W piątek rano odwiedzę chorych z posługą sakramentalną. Od godz. 17:30 Adoracja – zabieramy „Modlitewnik Fatimski”. Po Mszy spotkanie modlitewne dla młodzieży.

 1. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz kolejną rocznicę zamachu na papieża św. Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze codzienne sprawy. Po Mszy św. nabożeństwo fatimskie, przynosimy „Modlitewnik Fatimski”. Liczę na obecność Żywego Różańca, Rady Duszpasterskiej.
 2. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych z maja, listy są dostępne w zakrystii.

duszpasterskie

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY           30 kwietnia 2017

 1. Dziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział w Eucharystii.

Dzisiaj zbiórka do puszek na diecezjalne cele charytatywne.

 1. Nie zapominajmy, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu naszych słabości, do ciągłego powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się „błogosławioną winą”. Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź św. i Komunię św. wielkanocną.
 2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywy kierowane do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym.
 3. Dzisiejsza niedziela jest też Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach. Niech nasza wspólna modlitwa zaowocuje rozwagą, większym rozsądkiem i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży. Prośmy o to Bożą Opatrzność przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.
 4. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii, po której będziemy celebrowali tak ukochane przez starszych i młodszych majowe nabożeństwo. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel jasnogórski.
 5. Dzień 1 maja jest także Świętem Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa Rzemieślnika obejmiemy szczególnie osoby i rodziny borykające się z problemem bezrobocia i z dramatyczną sytuacją materialną. Nie opuszczajmy żadnej okazji, aby prosić tego patrona o wrażliwość sumień i ład moralny w naszym życiu rodzinnym i społecznym.
 6. We wtorek, 2 maja, przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.
 7. W środę, 3 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Uroczyście ponowimy też Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Po drugiej Mszy zapraszam na spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do 1. Komunii.
 8. Nie zapominajmy też o przypadających w tym tygodniu pierwszym czwartku, pierwszym piątku i pierwszej sobocie miesiąca. Spowiedź w czwartek od 17:30 i piątek od godz. 17:00. W piątek od 17:00 Adoracja NS. Obowiązkowo bierzmowani.
 9. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Kol.inw. Ofiary rodzinne Pieski lewa strona 480.

duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,              23 kwietnia 2017

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
 2. Dnia 15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii, która zburzyła życie ponad 23 mln Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze swoich domów, ponad 5 milionów w obawie o swoje życie wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln dzieci. W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego Franciszka, decyzją Konferencji Episkopatu Polska, dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia przeprowadzana jest zbiórka do puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Caritas Polska, która od lat niesie pomoc ofiarom syryjskiego konfliktu.
 3. W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).
 4. Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujmy w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy św. Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera. Przykładnie i wiernie trwajmy przy krzyżu Chrystusowym i Ewangelii.
 5. We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy, także mieszkańcy miast, proszą o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, by nikomu na świecie nie brakowało chleba.
 6. Tydzień zakończymy liturgicznym świętem św. Katarzyny Sieneńskiej (sobota, 29 kwietnia). Tak dalece wyróżniała się ona czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku św. Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.
 7. W nadchodzącą sobotę naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, ponieważ tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.
 8. Przyszła, kończąca kwiecień trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.
 9. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne – zebralismy 1483. Ofiary rodzinne bloki 11- 14 150;
 10. Zapowiedzi: Łukasz Schmydke, zam. Cewice i Angelika Lis, zam. Pieski, zap. 3.

KOMUNIKAT PREZESA ARiMR

Dnia 15 maja 2017 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokumenty będzie można jeszcze złożyć po terminie – do 9 czerwca 2017 r., ale będzie to skutkować pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski można przesłać pocztą, złożyć za pośrednictwem internetu lub osobiście – w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

duszpasterskie

NIEDZIELA WIELKANOCNA        16 kwietnia 2017

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

Dobro, które czynimy ze względu na Jezusa, zawsze do nas powraca. W tę Świętą Noc dopełnia się, piękny i bogaty czas Świętego Triduum Paschalnego, z całego serca dziękuję Wam wszystkim za wspólny czas modlitwy, świadectwa, doświadczania mądrości i dobroci Pana Boga, za trwanie przy Jezusie w tym niezwykle ważnym czasie. Szczególnie składam Bóg zapłać p. Dorocie i Arturowi Marczykowskim oraz p. Wiolecie Szlęk za przepiękny Grób Pański. Panu Piotrowi Kos za stelaże do Grobu. Paniom strojącym chrzcielnicę, służbie liturgicznej, organiście, p. Lucynie, młodzieży czytającej i śpiewającej. Bóg zapłać za przygotowanie chorągwi i baldachimu. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu(518zł). Osobno i specjalnie chciałbym podziękować tym nielicznym dzieciom za złożenie jałmużny wielkopostnej(13/100).

2.Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je sprawować o godz. 9:00 i 11:00. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój grobów Pańskich.

 1. Tradycyjnie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych do puszek przed kościołem złożymy ofiary na wydziały teologiczne i uczelnie katolickie w Polsce.
 2. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
 3. W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia.

Decyzją Konferencji Episkopatu Polska w Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo.

 1. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne. Ofiary rodzinne
 2. Zapowiedzi: Jakub Regliński, zam. Siemirowice i Natalia Malek, zam. Łebunia, zap. 3.

Łukasz Schmydke, zam. Cewice i Angelika Lis, zam. Pieski, zap. 2.

duszpasterskie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ          9 kwietnia 2017

 1. Dziś – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, rozpoczynająca Wieki Tydzień i przypominająca mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy.
 2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Wspominając ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji(Kościerzyna), aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

4.W Wielką Środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18:00, a po niej Msza Święta. Następnie zbiórka dla LSO, na którą zapraszam chętną młodzież do czytania lub śpiewania psalmów podczas Triduum.

 1. W Wielki Czwartek o godz. 10:00 ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie służą do udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.
 2. Natomiast we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej świątyni rozpocznie się ona o godz. 18:00. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn Sław, języku, tajemnicę, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Adoracja najświętszego Sakramentu potrwa do godz. 22:00.
 3. W Wielki Piątek Adoracja N.Sakramentu od rana od godz. 9:00 do 18:00, o 9:00 odmówimy wspólnie Godzinę Czytań – zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania, potem zbiórka LSO. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 18:00. Po liturgii Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego, Adoracja do godz. 22:00. O godz. 21:00 śpiewamy trzy części Gorzkich Żali(w tym czasie spowiedź dla spóźnialskich). Ofiary złożone podczas adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu.
 4. W Wielką Sobotę Adoracja N.Sakramentu od godz. 9:00 do 22:00, o 9:00 odmówimy wspólnie Godzinę Czytań– zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania, potem zbiórka LSO. Tego dnia Kościół nie sprawuje żadnej liturgii. Poświęcenie pokarmów o godz. 10:00 i 14:00. Jest to dzień wyczekiwania i Adoracji Najświętszego Sakramentu, czas wyciszenia i modlitwy przy Grobie Pana Jezusa.
 5. Natomiast liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz. 22:00(w nocy z soboty na niedzielę). Jest to Msza św. najbardziej uroczysta w całym roku kościelnym i ona jest Rezurekcją (z łac. resurrectio– zmartwychwstanie), składa się z czterech liturgii – Światła, Słowa, Chrzcielnej (przynosimy świece) oraz Eucharystycznej. Na zakończenie liturgii wyjdziemy z procesją rezurekcyjną wokół kościoła, aby objawić całemu światu, że Pan Jezus Zmartwychwstał. Na czele procesji niesie się krzyż procesyjny oraz figurę Zmartwychwstałego, dalej chorągwie, emblematy eucharystyczne, ministranci, nad Najświętszym Sakramentem baldachim (proszę o przygotowanie chorągwi i baldachimu mieszkańców ul. Szkolnej). Pozostałe Msze jak w każdą niedzielę o 9:00 i 11:00.
 6. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Za tydzień kolekta inwestycyjna. Spowiedź w dekanacie: pon. – Strzepcz 16:00 – 18:00; wt. – Gowidlino 15:00 – 18:00.
 7. Jałmużnę wielkopostną można składać do puszki przy prasie katolickiej. Natomiast na kwiaty do Grobu Pańskiego proszę składać ofiary do puszki na końcu ławek.
 8. Zapowiedzi: Jakub Regliński, zam. Siemirowice i Natalia Malek, zam. Łebunia, zap. 2.

Łukasz Schmydke, zam. Cewice i Angelika Lis, zam. Pieski, zap. 1.

 1. Rodziców Dzieci do 1. Komunii proszę o dostarczanie dokumentów o chrzcie św.

duszpasterskie

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                 2 kwietnia 2017

 1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.
 2. Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.
 3. Wczoraj miała miejsce spowiedź wielkopostna, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy z niej skorzystali. Spowiedź w dekanacie: poniedziałek w Miechucinie(16:30-18:00), wtorek w Załakowie (16:30-17:15) i Kamienicy(16:30-17:55), środa św. Jan(9:00-10:00;15:30-18:00), czwartek św. Marcin(9:00-10:30;16:00-19:30), sobota w Linii(14:00-17:00). Jałmużnę wielkopostną można składać do puszki przy prasie katolickiej. Natomiast na kwiaty do Grobu Pańskiego proszę składać ofiary do puszki na końcu ławek.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy czwartek będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy też prosili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.
 5. W piątek już ostatnia Droga Krzyżowa, tradycyjnie przejdziemy ulicami Siemirowic. Rozpoczniemy i zakończymy ją w kościele. Od 17:30 Adoracja NS, o godz. 18:00 rozpoczniemy Drogę Krzyżową, po powrocie do kościoła odprawię Mszę św.
 6. W sobotę na godz. 11:00 zapraszam na zbiórkę LSO.
 7. Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy zielone gałązki, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
 8. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary złożone na inwestycje parafialne(monitoring) – 940. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych z kwietnia, listy są do odbioru w zakrystii.
 9. Bóg zapłać za okazane dobro i pomoc w minionym tygodniu. (drzewo, ciasto, rusztowania).
 10. Bardzo serdecznie dziękuje także paniom katechetkom za przygotowanie wraz z młodzieżą nabożeństw Drogi Krzyżowej.
 11. Zapowiedzi: Rafał Krampa, zam. Siemirowice i Natalia Rynkiewicz, zam. Sopot, zap. 3

Jakub Regliński, zam. Siemirowice i Natalia Malek, zam. Łebunia, zap. 1.

 

duszpasterskie

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                   26 marca 2017

 1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
 2. Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy. Wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie nowenny i litania do Dobrego Łotra. Może dzisiaj warto sięgnąć do tych modlitewnych tekstów.
 3. Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie. Zapraszam w piątek na Adoracje(17:30) oraz Drogę Krzyżową(18:00); Gorzkie Żale w niedziele po pierwszej Mszy.
 4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i pozostawieni własnemu losowi. Dzieci zbierają swoje ofiary do puszek Caritasu, dorosłych zachęcam do składania jałmużny wielkopostnej do skarbonki przy prasie katolickiej. Do puszki na końcu ławek można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 5. We wtorek na godz. 19:00 zapraszam do domu parafialnego na muzykowanie z pieśnią wielkopostną.
 6. W środę po Mszy zapraszam na spotkanie Radę Ekonomiczną.
 7. W piątek spotkanie lektorek z organistą. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11:00.
 8. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek.
 9. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary dzisiaj złożone na inwestycje parafialne(monitoring). Spowiedź wielkopostna 1 kwietnia 16:00-17:00.
 10. Zapowiedzi: Ireneusz Lejk, zam. Siemirowice i Iwona Michańczyk, zam. Czarna Dąbrówka, zap. 3.

Rafał Krampa, zam. Siemirowice i Natalia Rynkiewicz, zam. Sopot, zap. 2