PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                              27 listopada 2022

 Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…

 1. Witamy wśród nas o. Przemysława, który poprowadzi parafialne i szkolne rekolekcje adwentowe. Niech ten święty czas będzie pięknym umacnianiem się wzajemnie na drodze wiary a także budzeniem uśpionych sumień.
 2. Oczywiście Adwent to także czas mszy o świcie, tzw. Rorat, które w naszym kościele odprawiamy w tygodniu o godz. 7:00.
 3. Bierzmowani! Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w rekolekcjach od godz. 9:00, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych przychodzą na 18:00. Ponadto wszyscy w poniedziałek na 17:00. Nie będzie dodatkowej spowiedzi w czwartek, proszę przystąpić do spowiedzi w czasie rekolekcji.
 4. W pierwszy piątek miesiąca rano udam się do chorych i starszych z posługą sakramentalną; od godz. 17:00 adoracja i spowiedź. Msza o godz. 18:00.
 5. W sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne.
 6. W przyszłą niedzielę, 4 grudnia, już po raz dwudziesty trzeci będziemy obchodzili Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem złożymy ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie – gorąco polecam ten ważny cel ofiarności Parafian!
 7. W tym tygodniu patronują nam:

Środa, 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra Apostoła. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie, stąd jest bardzo czczony w Kościołach wschodnich (święto).

Sobota, 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

 1. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. ks. Janusz Chyła – Wierzę w Kościół Chrystusowy, ks. Wojciech Kardyś – Adwent Izraela, Alicja Samolewicz-Jeglicka – Śmierć pojawia się punktualnie; krzyżówka i wiele innych, kalendarz po 10 zł,  nasza gazetka parafialna. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na inwestycje parafialne. Ofiary rodzinne
 2. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Najświętszej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                           20 listopada 2022

 1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniu dzisiejszym na prośbę papieża Franciszka młodzież gromadzi się, aby obchodzić Światowy Dzień Młodzieży. O godz. 17:30 w kościele św. Marcina w Sierakowicach, odbędzie się dekanalny dzień młodzieży. W programie Msza św., adoracja NS połączona z uwielbieniem.
 2. Dzisiejszy dzień to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Akcja Katolicka propaguje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym. Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród młodych katolików. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich zrzeszonych w tych wspólnotach.
 3. Uwaga bierzmowani! Zapraszam na chwilę rozmowy oraz odebranie indeksu – do wyboru 3 terminy, wtorek, środa lub czwartek o godz. 17:00 w salkach.
 4. Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tradycja przekazuje, że Maryja została jako dziecko przedstawiona w świątyni i przy niej wzrastała. Dla nas Matka Chrystusa pozostaje szczególnym wzorem życia poświęconego Bogu.
 5. W środę, 23 listopada, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 6. W najbliższą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. W naszej Parafii rozpoczniemy rekolekcje szkolne i parafialne, aby dobrze się przygotować na przyjście Pana. Poprowadzi je redemptorysta o. Przemysław Ilski.
 7. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Najświętszej.
 8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. Chrystus Król i Jego Królestwo, wierność za cenę krwi, temat numeru – „Nie ma dzieci są ludzie”; krzyżówka i wiele innych, Kalendarz rolników po 25 zł, kalendarz po 10 zł,  nasza gazetka parafialna. Za tydzień kolekta inwestycyjna, w minionym tygodniu zostało zainstalowane dodatkowe nagłośnienie z tyłu kościoła, które posłuży nam w czasie procesji eucharystycznych oraz oświetlenie nowego krzyża przed kościołem. Ofiary rodzinne

 

 

 

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 22 listopada – Święta Cecylia (III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;

– czwartek, 24 listopada – Święty Andrzej Dung-Lac i Towarzysze (XVIII/XIX w.), męczennicy wietnamscy.

 

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W  konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co  nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach.

Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.

 1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego.

W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

 

 1. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.

 

 1. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii.

 

Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.

W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

 

 1. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych.

Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

 

 1. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tuteladla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.

 

 1. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.

 

 1. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.

 

Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem.

Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni.

Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy  rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

 

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku

 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     13 listopada 2022

 Za nami piękny i ważny czas wizytacji kanonicznej. Jeszcze raz z całego serca dziękuję radzie parafialnej, dyrekcji naszych szkół, pani katechetce Mireli, panu szafarzowi, KGW Kreatywne, LSO, młodzieży do bierzmowania – wszystkim zaangażowanym w przygotowania wizyty ks. bpa Arkadiusza. Szczególne podziękowania dla Żywego Różańca z Siemirowic za zebranie pieniędzy(koszt 2500 zł) na nową chorągiew NMP Królowej Różańca, którą poświęcił ks. bp Arkadiusz w miniony czwartek. Wizytacja, jak zaznaczył bp, to czas chwalenia się tym co dobre w parafii.

 1. Dziś trzydziesta trzecia niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. W drugą niedzielę listopada od 2009 roku obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Naszą modlitwą wspieramy dzisiaj chrześcijan na całym świecie, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary. Z powodu wiary cierpią prześladowanie, a niejednokrotnie także oddają życie. Niech nasza modlitwa wyprasza im wolność w wyznawaniu wiary i wypełnianiu codziennych obowiązków.
 2. Dziś także z inicjatywy papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. To szczególna okazja, aby zauważyć cierpiących z powodu braku podstawowych środków do życia. Dzisiaj te wszystkie osoby ogarniamy modlitwą. Niech znakiem naszej solidarności będzie wsparcie najbardziej potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej.
 3. W poniedziałek, 14ty dzień miesiąca, po mszy zapraszam na nabożeństwo przy relikwiach św. Maksymiliana.
 4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 5. LSO zapraszam w sobotę na 17:00, po mszy spotkanie integracyjne.
 6. Różaniec w intencji zmarłych polecanych w tak zwanych wypominkach codziennie 10 min przed mszą. Zapraszam serdecznie, aby naszym bliskim zmarłym wyjednać łaskę życia wiecznego.
 7. W najbliższą niedzielę, 20 listopada, przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Tego dnia obchodzimy święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 8. W niedzielę, 20 listopada o godz. 17:30 w kościele św. Marcina w Sierakowicach, odbędzie się dekanalny dzień młodzieży. W programie Msza św., adoracja NS połączona z uwielbieniem.
 9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. Chrystus Król i Jego Królestwo, wierność za cenę krwi, temat numeru – „Nie ma dzieci są ludzie”; krzyżówka i wiele innych, Kalendarz rolników po 25 zł, duży i składany kalendarz po 20 zł, mały po 10 zł,  nasza gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
 10. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy wrażliwości na Boże natchnienia, odwagi w dawaniu świadectwa wiary w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
 11. W tym tygodniu patronują nam:

– czwartek, 17 listopada – Święta Elżbieta Węgierska (1207-1231), córka króla Węgier, najpierw gorliwa żona i matka, później tercjarka Świętego Franciszka, oddana pokucie i dziełom miłosierdzia;

– piątek, 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.

Wizytacja pasterska parafii św. Ignacego Loyoli w Siemirowicach.

10 listopada 2022 r. J.E. Ks. Bp Arkadiusz Okroj

Program:

10:00 Przywitanie Ks. Bp, spotkanie z radą parafialną u p. Haliny Wenta, kawa

11:00 Wizyta w szkole podstawowej w Przerytem

11:45 Wizyta w szkole podstawowej w Siemirowicach

13:00 obiad u p. Jelińskich /nadzwyczajny szafarz Komunii św.

Ok. 14:00 biuro parafialne

15:00 Poświęcenie Krzyża na cmentarzu i modlitwa za zmarłych/Koronka

15:30 Spotkanie w salkach z KGW Kreatywne i Caritas/kawa

16:30 Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania oraz LSO w salkach

17:30 przygotowanie do mszy

18:00 Msza św. /po Mszy poświęcenie Krzyża przed kościołem

19:15 Kolacja wraz z duchowieństwem dekanatu na plebanii

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   6 listopada 2022

 1. Dziś trzydziesta druga niedziela zwykła w roku kościelnym. Błagamy Boga, aby oddalił od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie Mu służyć (kolekta mszalna).
 2. Bóg zapłać za ofiary składane na cmentarzu 1 listopada na nowe Krzyże, w tym roku zebraliśmy 1217 zł. Cała inwestycja wyniosła 9200 zł. Do tej pory uzbieraliśmy 5417zł.
 3. W poniedziałek po Mszy zapraszam radnych parafialnych na spotkanie organizacyjne w sprawie wizytacji.
 4. W środę, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na Lateranie jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża.
 5. W środę na zbiórkę LSO zapraszam na 19:00.
 6. W czwartek, 10 listopada, będziemy przeżywali wizytacje kanoniczną, która odbywa się zgodnie z prawem kanonicznym co 5 lat w każdej parafii. Wizytacji dokona ks. bp Arkadiusz Okroj..
 7. W piątek, 11 listopada, przypada Święto Niepodległości. Msze Święte w naszej świątyni o godz. 9:00 i 18:00. Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji naszej ojczyzny. Modlitewną pamięcią będziemy ogarniać wszystkich, którzy zginęli w walce o jej wolność. Niech zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie wywieszona flaga narodowa. Dyspensa Bpa diecezjalnego.
 8. Różaniec w intencji zmarłych polecanych w wypominkach codziennie o godz. 17:50. Zapraszam serdecznie, aby naszym bliskim zmarłym wyjednać łaskę życia wiecznego. Wypominki można składać do 13 listopada.
 9. W najbliższą niedzielę, 13 listopada, przypada obchodzony od 2009 roku Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (zawsze w drugą niedzielę listopada). Także tego dnia będziemy obchodzić już po raz piąty ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. Po każdej Mszy zbiórka do
 10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. o wypominkach jako modlitewnej więzi ze zmarłymi, o wierze jako recepcie na życie, o odnalezionym skarbie; krzyżówka i wiele innych, Kalendarz rolników po 25 zł, duży i składany kalendarz po 20 zł, mały po 10 zł, nasza gazetka parafialna. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych z listopada, listy w zakrystii.
 11. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy otwartości na Boże słowo oraz odwagi w podejmowaniu codziennych obowiązków względem Boga i bliźniego.
 12. Katecheza o Eucharystii w niedziele o 11:15.
 13. W tym tygodniu patronują nam:

– czwartek, 10 listopada – Święty Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, gorliwy obrońca wiary i orędownik pokoju;

– piątek, 11 listopada – Święty Marcin z Tours (316-397), najpierw żołnierz rzymski, potem biskup, gorliwy głosiciel Dobrej Nowiny;

– sobota, 12 listopada – Święty Jozafat Kuncewicz (1580-1623), biskup i męczennik, ewangelizator schizmatyków.

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        30 października 2022

 1. Dziś trzydziesta pierwsza niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Każda Eucharystia, w której uczestniczymy, jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa i przedsmakiem wiecznej chwały. Sprawując święte obrzędy, dotykamy rzeczywistości nieba. Dzisiaj modlimy się, aby Bóg pomnożył w nas działanie swej mocy i przygotował nas swoją łaską do życia wiecznego (modlitwa po Komunii).
 2. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne, szczególne podziękowania dla p. Stefana Wejer za wielkie zaangażowanie i nadzór nad wymianą Krzyży na cmentarzu i przed kościołem.
 3. Jutro, 31 października, ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17:30. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Po Mszy spowiedź przed uroczystością.
 4. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. Na naszym cmentarzu parafialnym procesja oraz modlitwy za zmarłych po drugiej Mszy. W tym roku 1 listopada na cmentarzu przeprowadzimy zbiórkę ofiar na nowe Krzyże . Zadbajmy o pielęgnowanie chrześcijańskich tradycji, zadbajmy o groby naszych bliskich, pamiętajmy o wypominkach czy ofierze Mszy św., niech będzie to wyraz naszej pamięci, miłości i szacunku wobec tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do wieczności, ale też troską o wychowanie młodego pokolenia i przekazania dobrych wartości.
 5. W czwartek, 2 listopada, przypada w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszamy na Msze Święte tego dnia o godz. 9:00, 16:00 i 18:00. O 9:00 msza zbiorowa za zmarłych.
 6. Od 1 do 8 listopada włącznie można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.
 7. Czwartek jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i wszystkich powołanych do służby w Kościele. Młodzież do bierzmowania – spowiedź o 18:30.
 8. Od 3 listopada w łączności z Mszą św. będziemy modlić się na różańcu za zmarłych polecanych w tak zwanych wypominkach. Kartki są wyłożone na stoliku przy wejściu do świątyni.
 9. Najbliższy piątek, 4 listopada, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Rano odwiedzę chorych i starszych z posługą sakramentalną. Po południu od 17:00 adoracja i spowiedź, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:50.
 10. Zapraszam młodzież do bierzmowania na msze i spotkanie formacyjne w piątek o 18:00.
 11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. o wypominkach jako modlitewnej więzi ze zmarłymi, o wierze jako recepcie na życie, o odnalezionym skarbie; krzyżówka i wiele innych, Kalendarz rolników po 25 zł, duży i składany kalendarz po 20 zł, mały po 10 zł, nasza gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
 12. Zachęcam do rodzinnego wypisywania kartek na wypominki jednorazowe. Msza zbiorowa za zmarłych 2.11.g.9:00. Można też zapisywać naszych bliskich zmarłych na wypominki roczne, od tego roku także na msze o 8:00.
 13. Katecheza o Eucharystii w niedziele o 11:15. Wizytacja 10 listopada.*
 14. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia wzrastania w wierze, nadziei i miłości oraz doświadczenia bliskości Pana i Jego mocy w codziennych potrzebach.

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 23 października 2022

 1. Dziś trzydziesta niedziela zwykła w roku liturgicznym. We wspólnocie Kościoła obchodzona jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, wypraszamy im Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. Światowy Dzień Misyjny to także okazja do modlitwy o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny. Dziś także wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami. Za każdy gest dobroci wobec misjonarzy składamy serdeczne Bóg zapłać!
 2. Podczas Dnia Papieskiego na Fundacje Nowego Tysiąclecia zebrano 512 zł. Bóg zapłać.
 3. We wtorek o 9:00 spotkanie KGW Kreatywne w salkach parafialnych.
 4. W środę, 26 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po mszy zbiórka LSO.
 5. W piątek, 28 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
 6. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe na pół godziny przede Mszą, w niedziele po drugiej Mszy.
 7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. św. Maksymilian o ratunku dla ludzkości, o syndromie wypalenia zawodowego, o Kibeho i pewnym różańcu, o transformacji i zabójstwach księży; krzyżówka i wiele innych, Kalendarz rolników po 25 zł, duży i składany kalendarz po 20 zł, mały po 10 zł, nasza gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
 8. Za tydzień kolekta inwestycyjna.
 9. Zakończyliśmy czyszczenie i zabezpieczanie ścian zewnętrznych naszej świątyni, szczególne podziękowania dla p. Michała Garskiego, p. Stefana Wejer, p. Kamila Myszk. Bóg zapłać.
 10. Zachęcam do rodzinnego wypisywania kartek na wypominki jednorazowe. Msza zbiorowa za zmarłych 2.11.g.9:00. Można też zapisywać naszych bliskich zmarłych na wypominki roczne, od tego roku także na msze o 8:00. Przyjmuję intencje na 2023 r.
 11. Katecheza o Eucharystii w niedziele o 11:15.
 12. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Zbawiciela.
 13. W tym tygodniu patronują nam:

– piątek, 28 października – Święci Szymon i Juda Tadeusz, Apostołowie, świadkowie życia Jezusa, głosiciele prawdy o Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       16 października 2022

 1. Dziś przypada dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Wspólnie modlimy się, aby nasza wola była zawsze oddana Bogu i abyśmy szczerym sercem służyli Bożemu majestatowi (kolekta mszalna). Niech na tej drodze wspomaga nas doświadczenie bliskości Pana w Eucharystii.
 2. Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II módlmy się o Bożę opiekę dla całej naszej ojczyzny.
 3. Dziś przypada również kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy.
 4. We wtorek, 18 października, przypada w liturgii święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Tego dnia będziemy wspierać modlitwą wszystkich pracowników służby zdrowia. A o 12:00 KGW Kreatywne spotyka się w salkach domu parafialnego.
 5. W środę, 19 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 6. W sobotę, 22 października, w liturgii będziemy wspominać Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przypada również 74. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.
 7. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe na pół godziny przede Mszą, w niedziele po drugiej Mszy.
 8. Najbliższa niedziela, 23 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami będziemy wspierać wszystkich pracujących na misjach.
 9. Katecheza o Eucharystii w niedziele o 11:15.
 10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. św. Maksymilian o ratunku dla ludzkości, o syndromie wypalenia zawodowego, o Kibeho i pewnym różańcu, o transformacji i zabójstwach księży; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
 11. Zachęcam do rodzinnego wypisywania kartek na wypominki jednorazowe oraz msze zbiorową za zmarłych(2.11.g.9:00). Można też zapisywać naszych bliskich zmarłych na wypominki roczne, od tego roku także na msze o 8:00. Przyjmuję intencje na 2023 r.
 12. Podziękowania z Kartuskiego Centrum Caritas(914,45), peregrynacja figury Michała Archanioła.
 13. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy wytrwałości w modlitwie oraz ufnego kierowania się Bożym słowem na wszystkich drogach codzienności.
 14. W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 17 października – Święty Ignacy Antiocheński (I/II w.), po Świętym Piotrze biskup Antiochii, męczennik za wiarę;

– wtorek, 18 października – Święty Łukasz, współpracownik Świętego Pawła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, patron służby zdrowia;

– czwartek, 20 października – Święty Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, wykładowca teologii i filozofii, człowiek wielkiego miłosierdzia wobec ubogich;

– sobota, 22 października – Święty Jan Paweł II (1920-2005), papież, wielki czciciel Matki Chrystusa.

DWUDZIESTA OŚMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   
9 października 2022

 1. Dziś dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku kościelnego. We wspólnocie ludu Bożego modlimy się, aby dobry Bóg pobudzał nas swoją łaską do pełnienia dobrych uczynków (kolekta mszalna). Niech udział w Eucharystii będzie dla nas pomocą w wypełnianiu tego zadania.
 2. Dziś wolontariusze z SKC w ramach corocznej akcji DWA ŚWIATY przeprowadzą zbiórkę pieniędzy na budowę hospicjum w Kartuzach.
 3. W środę, 12 października, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 4. W piątek, 14 października, będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Wyraźmy naszą wdzięczności wobec nauczycieli, wychowawców i katechetów za trud ich pracy i wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia. W czasie Mszy Świętej oraz nabożeństwa różańcowego będziemy modlić się za wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz pracowników oświaty.
 5. Także w piątek zapraszam młodzież do bierzmowania na godz. 18:00. Po Mszy nabożeństwo do św. Maksymiliana i spotkanie.
 6. W sobotę, 15 października, przypada w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Świętej Teresy od Dzieciątka Jezusa. Ten dzień obchodzony jest także jako Dzień Dziecka Utraconego, który po raz pierwszy obchodzono w USA w 1988 roku. Będziemy wspierać naszą modlitwą wszystkich rodziców, którzy utracili dzieci jeszcze przed narodzeniem, wypraszając im Boże pocieszenie w trudnych chwilach.
 7. W najbliższą niedzielę, 16 października, przypada rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.
 8. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe na pół godziny przed Mszą, w niedziele po drugiej Mszy.
 9. W tym tygodniu patronują nam:

– czwartek, 13 października – Błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter z Zakonu Kapucynów, gorliwy duszpasterz, założyciel wielu wspólnot zakonnych;

– sobota, 15 października – Święta Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica i doktor Kościoła, reformatorka zakonu karmelitańskiego.

 1. Katecheza o Eucharystii w niedziele o 11:15.
 2. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. o zadaniach jałmużnika papieskiego, o radosnym pokutniku czy polskiej wyspie na angielskiej ziemi; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych, listy w zakrystii.
 3. Zachęcam do rodzinnego wypisywania kartek na wypominki jednorazowe oraz msze zbiorową za zmarłych. Można już zapisywać naszych bliskich zmarłych na wypominki roczne, od tego roku także na msze o 8:00. Przyjmuję intencje na 2023 r.
 4. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, światła Ducha Świętego w codziennych wyborach oraz opieki Matki Najświętszej.