duszpasterskie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ          9 kwietnia 2017

 1. Dziś – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, rozpoczynająca Wieki Tydzień i przypominająca mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy.
 2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Wspominając ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji(Kościerzyna), aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

4.W Wielką Środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18:00, a po niej Msza Święta. Następnie zbiórka dla LSO, na którą zapraszam chętną młodzież do czytania lub śpiewania psalmów podczas Triduum.

 1. W Wielki Czwartek o godz. 10:00 ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie służą do udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.
 2. Natomiast we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej świątyni rozpocznie się ona o godz. 18:00. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn Sław, języku, tajemnicę, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Adoracja najświętszego Sakramentu potrwa do godz. 22:00.
 3. W Wielki Piątek Adoracja N.Sakramentu od rana od godz. 9:00 do 18:00, o 9:00 odmówimy wspólnie Godzinę Czytań – zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania, potem zbiórka LSO. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 18:00. Po liturgii Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego, Adoracja do godz. 22:00. O godz. 21:00 śpiewamy trzy części Gorzkich Żali(w tym czasie spowiedź dla spóźnialskich). Ofiary złożone podczas adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu.
 4. W Wielką Sobotę Adoracja N.Sakramentu od godz. 9:00 do 22:00, o 9:00 odmówimy wspólnie Godzinę Czytań– zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania, potem zbiórka LSO. Tego dnia Kościół nie sprawuje żadnej liturgii. Poświęcenie pokarmów o godz. 10:00 i 14:00. Jest to dzień wyczekiwania i Adoracji Najświętszego Sakramentu, czas wyciszenia i modlitwy przy Grobie Pana Jezusa.
 5. Natomiast liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz. 22:00(w nocy z soboty na niedzielę). Jest to Msza św. najbardziej uroczysta w całym roku kościelnym i ona jest Rezurekcją (z łac. resurrectio– zmartwychwstanie), składa się z czterech liturgii – Światła, Słowa, Chrzcielnej (przynosimy świece) oraz Eucharystycznej. Na zakończenie liturgii wyjdziemy z procesją rezurekcyjną wokół kościoła, aby objawić całemu światu, że Pan Jezus Zmartwychwstał. Na czele procesji niesie się krzyż procesyjny oraz figurę Zmartwychwstałego, dalej chorągwie, emblematy eucharystyczne, ministranci, nad Najświętszym Sakramentem baldachim (proszę o przygotowanie chorągwi i baldachimu mieszkańców ul. Szkolnej). Pozostałe Msze jak w każdą niedzielę o 9:00 i 11:00.
 6. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Za tydzień kolekta inwestycyjna. Spowiedź w dekanacie: pon. – Strzepcz 16:00 – 18:00; wt. – Gowidlino 15:00 – 18:00.
 7. Jałmużnę wielkopostną można składać do puszki przy prasie katolickiej. Natomiast na kwiaty do Grobu Pańskiego proszę składać ofiary do puszki na końcu ławek.
 8. Zapowiedzi: Jakub Regliński, zam. Siemirowice i Natalia Malek, zam. Łebunia, zap. 2.

Łukasz Schmydke, zam. Cewice i Angelika Lis, zam. Pieski, zap. 1.

 1. Rodziców Dzieci do 1. Komunii proszę o dostarczanie dokumentów o chrzcie św.