Historia parafii

Parafia pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli jest parafią rzymskokatolicką, która została wydzielona dekretem biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi z parafii macierzystej w Cewicach. Swoim zasięgiem objęła: Siemirowice – Wieś, Siemirowice – Osiedle, Pieski, Zielony Dwór i Oskowo. Wcześniej mieszkańcy Siemirowic i Zielonego Dworu uczęszczali do kościoła w Łebuni. Gdy w Cewicach, które do tego czasu były filią Łebuni, została utworzona parafia, zostali do niej przydzieleni. Natomiast mieszkańcy miejscowości Pieski należeli do parafii w Gowidlinie. Na terenie miejscowości, na których powstała parafia, była prowadzona działalność duszpasterska według kompetencji dotychczasowych parafii. Odbywała się katechizacja, jednak nie w punkcie katechetycznym, ponieważ ówczesne władze nie wyrażały zgody na takie miejsca, ale po domach. Dzięki odwadze, życzliwości i gościnności mieszkańców dzieci z Siemirowic i Zielonego Dworu uczyły się religii u Państwa Kazimierza i Jadwigi Salamonów, a później u Państwa Zofii i Józefa Neubauerów do 1991 roku, kiedy to katecheza znalazła swoje miejsce w szkole, natomiast dzieci z Piesek u Państwa Heleny i Horsta Gangalowskich.

Podstawą egzystencji wspólnoty, jaką jest Kościół, jest kult i duszpasterstwo. Parafia nie miałaby racji bytu bez niedzielnej Eucharystii, czy codziennych nabożeństw. Życie duchowe parafian jest właśnie tym pierwszym, scalającym ogniwem, które pociąga za sobą ofiarność ludzi.

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców pojawiła się potrzeba zbudowania nowego kościoła. Dotychczas katolicy musieli uczęszczać do znacznie oddalonego, bo ok. 6 km kościoła

w Cewicach.

Inicjatorem i pomysłodawcą budowy kościoła był dotychczasowy proboszcz w Cewicach ks. Stanisław Wiśniewski.

Został powołany komitet budowy kościoła w składzie:

Wenta Bronisław (sołtys), Gangalowski Horst, Bulczak Leon, Wenta Ambroży, Wenta Bolesław, Jeliński Władysław.

Działkę pod budowę kościoła ofiarowali Państwo Stefania i Bronisław Wentowie (1979-1980)

Pozwolenie na budowę wydał Wydział ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku na przełomie 1980 – 1981 roku.

W dniu 25 lipca 1982 roku (we wspomnienie św. Jakuba) w Siemirowicach parafia Cewice, został poświęcony i wmurowany kamień węgielny pod budującą się kaplicę          p.w. Matki Bożej Sianowskiej(Początkowo proponowano, aby kaplica nosiła jedno z wezwań: Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbe, Matki Bożej Częstochowskiej). Dokonał tego ks. kan. Jan Grabowski w obecności Dziekana Dekanatu Lęborskiego ks. Jerzego Dąbrowy i Wicedziekana ks. Józefa Zwiefki.

Przygotowany został projekt architektoniczny kościoła autorstwa Jana Tredera i rozpoczęto budowę, której inspektorem nadzoru był Pan Pietrzyk.

Każda budowa wiąże się z ogromnym wysiłkiem, zarówno fizycznym jak i finansowym. Budowa kaplicy okazała się możliwa dzięki przychylności parafian. Ofiarność materiałowa (materiały budowlane, drewno) jak i finansowa ludzi okazała się niewyczerpanym źródłem. Do prac przy budowie byli wyznaczani codziennie parafianie według miejsca zamieszkania.

Wśród szczególnie wyróżniających się należy wymienić:

 1. Transport i przydział materiałów

a) Wenta Bronisław

b) Gangalowski Horst

c) Jeliński Władysław

d) Drywa Mieczysław

e) Wenta Kazimierz

f) Kulas Jan

 1. Przy budowie i pracach murarskich

a) Neubauer Stanisław

b) Garcki Stanisław

c) Wenta Kazimierz

d) Wenta Kazimierz s. Jana z Piesek

Ponadto:

 • Tynki wewnętrzne wykonał – Neubauer Stanisław.

 • Dach – cieśle z par. Sierakowice pod kier. Gojtowskiego Kazimierza.

 • Instalację elektryczną zrobił – Strupiński Franciszek.

 • Ławki wykonał – stolarz Gosz Mieczysław z par. Kamienica Królewska.

 • Posadzkę lastriko – Dąbrowski Henryk z Lęborka.

 • Podbitkę sufitową wykonał Mrozowicz Stanisław z Żukowa, a zamocował Stencel Roman z Sierakowic.

 • Okna ze stali kątowej i teownika – Wereszczuk Wacław z Lęborka.

 • Boazerię w środku kościoła wykonał Kreft Adam, a drewno obrobił Treder Feliks z Sierakowic.

 • Obicie ławek materiałem – Bolesław Wenta z Załakowa.

 • Ołtarz, ambonka, konfesjonał, dwa klęczniki, chrzcielnica i stolik ołtarzowy są autorstwa Romana Stencla.

 • Meble do zakrystii zrobił Stanisław Myszk z Osowa k/Gdańska.

 • Obrazy namalował Pan Witkowski.

 • Ogrodzenie wokół kościoła powstało w 1991 roku.

 • Parking przed kościołem wykonał Stencel Zygmunt, natomiast kostkę przekazał Urząd Gminy w Cewicach (Zakład Komunalny).

Na placu przed kościołem znajdują się: kapliczka poświęcona Matce Bożej, która powstała z inicjatywy ks. Wiesława Orłowskiego i Horsta Gangalowskiego oraz krzyż misyjny autorstwa Błaszkowskiego Jana z Kawelki ( pierwszy krzyż, który stał na miejscu kapliczki autorstwa Szczepana Mielewczyka i Jana Kulasa uległ zniszczeniu).

Na wieży kościelnej znajduje się dzwon. Jest to dar ks. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – Metropolity Przemyskiego, który swą młodość spędzał w pobliskiej Nowej Wsi Lęborskiej.

Poświęcenie kościoła w Siemirowicach odbyło się 17 czerwca 1984 roku w godzinach popołudniowych. Dokonał tego ówczesny biskup koszalińsko – kołobrzeski Ignacy Jeż, nadając świątyni wezwanie św. Ignacego Loyoli.

1 lipca 2003 roku dekretem Biskupa Polowego WP Sławoja Głódzia została utworzona parafia wojskowo-cywilna pod tym samym wezwaniem.

Korzystanie z kościoła wymaga stałej troski o budynek. Stąd też na przełomie 2008/9 roku zostało wymienione pokrycie dachu. Zakupiono i położono nową blachę. Prace dekarskie wykonali Marek i Dariusz Gosz przy wydatnej pomocy parafian. W 2009 roku kościół został wymalowany w środku i na zewnątrz. Zostało też wymienione ogrodzenie. Elementy drewniane wymieniono na przęsła metalowe kute, zakupione w pobliskich Cewicach. Było to możliwe dzięki ofiarności parafian. Znaleźli się darczyńcy m.in. bramę główną ofiarowali Państwo Kazimierz, Magdalena i Grzegorz Wentowie, część przęseł kutych Państwo Helmut, Regina, Paweł i Arkadiusz Rosinowie.

Na przestrzeni historii parafii pracowali w niej następujący księża:

 • Ks. Wiesław Orłowski (….- 1993r.)

 • Ks. kapitan Wiesław Rakowski (08.12.1993-08.06.1996r.)

 • Ks. kapitan Tomasz Anisiewicz (08.06.1996- 28.10. 1996r.)

 

 • Ks. kapitan Wojciech Warchoła (28.10.1996- 01.04.1998r.)

 • Ks. porucznik Witold Kosiński (01.04.1998- 15.11.2000r.)

 

 • Ks. komandor porucznik Andrzej Stawarz (15.11.2000- 25.06.2012r.)

 

 • Ks. komandor porucznik dr Witold Mach (26.06.2012 – 26.04.2013r)

 

 • Ks. porucznik Sebastian Semrau

 

 • Ks. Mgr Tomasz Osmałek (20.08.2013 – )

 

20 sierpnia 2013 roku po dwóch miesiącach niepewności, kiedy parafia była filią par. w Gowidlinie, Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna Dekretem ustanawiającym nowego Administratora Parafii Ks. Tomasza Osmałek dokonał reorganizacji parafii. Parafia cywilno-wojskowa należała do Ordynariatu Wojskowego, po reorganizacji parafia św. Ignacego Loyoli wchodzi w skład dekanatu sierakowickiego i należy do Diecezji pelplińskiej. W dekrecie Ks. Biskup wytyczył nowe zadania dla parafii – budowę domu parafialnego. Dekretem z dnia 28 czerwca 2014 r. dotychczasowego Administratora Parafii mianował Proboszczem. Od października 2013 roku trwa zbieranie odpowiedniej dokumentacji, projekt plebanii wykonał p. Ludwik Knut. Od grudnia 2013 r. trwa zbiórka comiesięcznych ofiar rodzinnych na rzecz budowy. Na ul. Zielony Dwór zbiera p. Halina Wenta, na ul. Długiej p. Strupińska, na ul. Szkolnej p. Magdalena Wenta, w Oskowie p. Wolski, w Pieskach p. Gangalowski oraz p. Puzdrowski, na Osiedlu p. Kazimierz Stencel, p. Halina Wenta, p. Mondzińska, oraz p. Joanna Wejer.

16 września 2014 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Niezwłocznie rozpoczęły się przygotowania do prac budowlanych.