CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 stycznia 2023
1. Dziś czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Słowo Boże zachęca nas do szukania Pana w pokorze serca, bo łaskawy jest Bóg dla tych, którzy są cisi, miłosierni, sprawiedliwi…
2. Zakończyliśmy czas kolędowania. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie spotkania, chwile modlitwy i rozmowy. Dziękuję szczególnie osobom zaangażowanym w organizację tego czasu, przewodnikom z Oskowa, Piesek i Zielonego Dworu. Dziękuje za wszelkie życzliwości i gościnność. Bóg zapłać za złożone ofiary.
3. Tego roku przy Żłóbku na misje katolickie zebraliśmy 381 zł. Bóg zapłać
4. KGW Kreatywne zaprasza na spotkanie w środę po Mszy do salek parafialnych.
5. W czwartek o 18:00 spotkanie oraz msza dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, spowiedź po Mszy.
6. W piątek rano odwiedzę chorych i starszych z posługą sakramentalną. Od godz. 17:00 Adoracja NS i spowiedź.
7. W sobotę o godz. 18:00 zapraszam radnych parafialnych na spotkanie do salek parafialnych.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. duchowy testament papieża Benedykta XVI, o szatach liturgicznych, o archeologicznych odkryciach nt. Gdańska; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna.

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22 stycznia 2023

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. W liście apostolskim z września 2019 roku ustanawiającym tę niedzielę papież Franciszek napisał: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”.
2. Z okazji przypadającego w sobotę Dnia Babci i w dzisiejszą niedzielę Dnia Dziadka serdeczną pamięcią obejmijmy nasze drogie babcie i drogich dziadków, módlmy się za tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Bardzo wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i codzienna serdeczna pamięć.
3. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Domaga się jej od nas sam Jezus, ucząc: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Czyż na takie wezwanie możemy być obojętni!? Tak bardzo upragniona przez Pana Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla świata. Dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.
4. W środę, 25 stycznia, przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Przez jego wstawiennictwo prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Podobnie jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.
5. Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W czwartek, 26 stycznia, w Kościele będziemy obchodzili Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie wzajemnie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.
6. Dziś ostatni dzień wizyty duszpasterskiej. Jeśli gdzieś kolędy nie było a ktoś chciałby zaprosić duszpasterza proszę o kontakt z proboszczem.
7. Ofiary złożone przy Żłóbku są przeznaczone na misje katolickie.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. duchowy testament papieża Benedykta XVI, o szatach liturgicznych, o archeologicznych odkryciach nt. Gdańska; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
Wtorek, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej (wspomnienie obowiązkowe).
Czwartek, 26 stycznia – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę (wspomnienie obowiązkowe).
Sobota, 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 stycznia 2023
1. Świętem Chrztu Pańskiego w ubiegłą niedzielę zakończył się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Następujące po tej niedzieli dni otwarły przed nam tak zwany okres zwykły – w ciągu roku, a dokładnie jego pierwszą część, która będzie trwała aż do wtorku przed Środą Popielcową. Liturgiczny okres zwykły, po łacinie zwany: „per annum”, różni się od innych okresów posiadających własny charakter tym, że w tym czasie nie obchodzi się żadnej szczególnej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina się – zwłaszcza w niedziele – misterium Chrystusa w całej jego pełni. Stąd też zauważalna zmiana koloru szat liturgicznych na zielony.
2. We wtorek, 17 stycznia, przypada Dzień Judaizmu. W ów dzień zachęcam do szczególnego pochylenia się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni i uczyć się od Abrahama, jak bezgranicznie zawierzyć Panu Bogu.
3. Natomiast w środę, 18 stycznia, w całym Kościele powszechnym rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.
4. W środę na 10:00 zapraszam na zbiórkę LSO.
5. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Domu Ojca. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć.
6. Przyszłą niedzielę z ustanowienia papieża Franciszka będziemy obchodzili jako Niedzielę Słowa Bożego. Papież w 2019 roku ustanowił Niedzielę Słowa Bożego po to, aby przez lekturę Pisma Świętego wierni jeszcze bardziej kształtowali swoją chrześcijańską postawę.
7. W naszej parafii nadal trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.
8. Ofiary złożone przy Żłóbku są przeznaczone na misje katolickie.
9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. obrazek papieża Benedykta XVI, katecheza – Zanurzeni w miłości, o najstarszym wizerunku Maryi, historia piety kościerskiej; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 8 stycznia 2023

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością.
3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą. W to dzisiejsze święto zapytajmy samych siebie: czy moja wiara rzeczywiście godna jest zachwytu?
4. W naszej parafii nadal trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.
5. Ofiary złożone przy Żłóbku są przeznaczone na misje katolickie.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. obrazek papieża Benedykta XVI, katecheza – Zanurzeni w miłości, o najstarszym wizerunku Maryi, historia piety kościerskiej; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna.

W tym tygodniu patronuje nam:
Piątek, 13 stycznia – św. Hilary (między 310 a 320 – 367), biskup i doktor Kościoła, wielki miłośnik i znawca Pisma Świętego oraz obrońca bóstwa Chrystusa w sporach teologicznych IV wieku (wspomnienie dowolne).

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2023

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata.
2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Okrucieństwo wojny ciągle mamy przed oczami, nasze dawne trudne doświadczenia przynaglają nas do otwarcia się na cierpienia bliskich nam narodów. Jako powołani do głoszenia wobec świata Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.
3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.
4. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na miłość Bożą, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2023 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym!
5. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca i pierwszy piątek miesiąca. Ze względu na Trzech Króli spowiedź będzie w czwartek od 15:00 do 15:30 oraz od 20:00 do 20:30.
6. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego (to pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara, lub też prośba, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat”). Takie oznakowanie drzwi naszych domów posiada rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr. Naklejki*
7. W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecam tę dodatkową składkę ofiarności Parafian!
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
9. Tydzień temu do puszki na pomoc Michałowi zebraliśmy 1836,45, do puszki na uczelnie katolickie 444 zł. Bóg zapłać.
10. Ofiary złożone przy Żłóbku są przeznaczone na misje katolickie.
11. Trwają w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę zanieść do Waszych domów i rodzin błogosławieństwo Boże. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda to dla wielu rodzin jedyna okazja do spotkania z proboszczem, zachęcam do szczerych rozmów, pytań. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na inwestycje parafii.
12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. o symbolice czasu Bożego Narodzenia, o pięknie świąt w rodzinie, o dawnej kuchni Gdańska, o zagadkowej śmierci bpa Kluza; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne. Ofiary rodzinne

Narodzenie Pańskie 25 grudnia 2022

Boże Narodzenie to czas kontemplacji Boga, który z miłości do człowieka stał się człowiekiem, by być blisko i uczestniczyć w życiu każdego z nas. Moi kochani, niech radość z narodzin Chrystusa umocni w nas ufność, że jesteśmy w bezpiecznych rękach miłosiernego Ojca i dodaje nam sił i odwagi do okazywania miłości wobec bliźnich.
1. Dzisiejsza uroczystość rozpoczyna okres narodzenia Pańskiego. Dziś po każdej Mszy zbiórka do puszek na ratowanie życia naszego radnego Michała Garskiego. Tydzień temu zebraliśmy 2226 zł.
2. W poniedziałek drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze wg porządku niedzielnego. Tego dnia zbiórka do puszek na szkolnictwo katolickie diecezji oraz KUL.
3. Ofiary złożone przy Żłóbku są przeznaczone na misje katolickie.
4. W minionym tygodniu miała miejsce wigilia parafialna, składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowania. Bóg zapłać za spotkanie, każde dobre słowo, wspólne śpiewanie kolęd.
5. Serdecznie dziękujemy p. Franciszkowi i Krystynie Wenta za ofiarowane dla parafii choinki.
6. Wyrazy dziękczynienia kieruję także do tych, którzy znaleźli czas i trudzili się przy strojeniu świątyni na tegoroczne święta.
7. W Oktawie Bożego Narodzenia Msze święte o godz. 18:00, z wyjątkiem czwartku.
8. W środę o 11:00 spotkanie LSO.
9. W piątek, 30 grudnia, przypada święto Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny będziemy prosili o świętość i pokój w naszych rodzinach. Niech każda rodzina z naszej wspólnoty parafialnej będzie solą dla ziemi w tej otaczającej nas bylejakości.
10. W sobotę 31 grudnia po Mszy św. nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne. Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).
11. W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę zanieść do Waszych domów i rodzin błogosławieństwo Boże. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda to dla wielu rodzin jedyna okazja do spotkania z proboszczem, zachęcam do szczerych rozmów, pytań. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na inwestycje parafii.
12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. o symbolice czasu Bożego Narodzenia, o pięknie świąt w rodzinie, o dawnej kuchni Gdańska, o zagadkowej śmierci bpa Kluza; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne. Ofiary rodzinne

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 18 grudnia 2022

1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystości Narodzenia Pańskiego! W nadchodzącą sobotę Wigilia, która w kalendarzu liturgicznym rozpoczyna okres Narodzenia Pańskiego, a potem kolejne świąteczne dni. Czy jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku do nich przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne! Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia tej Dobrej Nowiny innym.
2. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy Mszą Wigilijną o 22:00, następnie Pasterka, czyli Msza Święta o północy z soboty, 24 grudnia, na niedzielę, 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy.
3. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ubogich i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.
4. Wykorzystajmy dobrze ostatnie dni Adwentu, od poniedziałku do piątku Roraty o 7:00, we wtorek spowiedź z udziałem Księzy dekanatu od 18:00 do 19:00. Przed spowiedzią na 17:30 zapraszam młodzież do bierzmowania do zakrystii na wszelkie poprawki.
5. W poniedziałek o godz. 18:00 w salkach Wigilia Parafialna dla radnych, LSO, KGW Kreatywne oraz Caritasu.
6. We wtorek zapraszam chętnych na godz. 10:00 do wspólnego ubierania choinek na święta. Pięknie dziękujemy p. Dominice i Michałowi Wenta za nowe bombki choinkowe sprezentowane parafii.
7. LSO oraz wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w świąteczną liturgię, zapraszam na zbiórkę w piątek o godz. 17:00.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. katecheza o opłatku wigilijnym, o Miłości Boga Ojca, rozmowa z abp lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim, o wizytacji w Siemirowicach; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
9. Dziś oraz za tydzień w niedzielę po każdej Mszy zbiórka do puszek na wsparcie leczenia naszego radnego Michała Garskiego. Za tydzień kolekta na inwestycje parafialne.
10. Opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritasu dostępne w zakrystii.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
Środa, 21 grudnia – św. Piotr Kanizjusz, prezbiter jezuicki, żyjący w latach 1521-1597, wybitny teolog, za co otrzymał tytuł doktora Kościoła (wspomnienie dowolne).

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 11 grudnia 2022

1. To już połowa Adwentu. W tym tygodniu, a dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Przypatrzmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem – Sprawiedliwym Sędzią. Zatem wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Bogiem, aby w tej przyjaźni dalej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.
2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę właśnie radosną niedzielę.
3. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy serca wrażliwe i otwarte. Wielu chciałoby wykreślić z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu.
4. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcam do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszej parafii w tygodniu o godz. 7:00.
5. Przed świętami Bożego Narodzenia zazwyczaj myślimy też o świątecznych prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości. Nie zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą zapłatą.
6. Dzisiaj rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.
7. Na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie uzbieraliśmy tydzień temu 758 zł.
8. 8 grudnia na biedne kościoły zebraliśmy 36zł.
9. LSO zapraszam na zbiórkę w czwartek o godz. 16:00.
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. katecheza o opłatku wigilijnym, o Miłości Boga Ojca, rozmowa z abp lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim, o wizytacji w Siemirowicach; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
Radni podczas grudniowej zbiórki zaniosą do naszych domów pobłogosławione opłatki na stół wigilijny.
19 grudnia o godz. 18:00 w salkach Wigilia Parafialna. 20 grudnia spowiedź adwentowa od 18:00 do 19:00.
11. W zakrystii są do nabycia świece Caritasu – duża 20 zł, mała 10.
12. Caritas parafialna przeprowadziła zbiórkę odzieży dla dzieci do lat 2. Rzeczy można obejrzeć i zabrać w najbliższy wtorek, w salkach od godz. 9:00 do 10:00 lub czwartek od 15:00 do 16:00.

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 4 grudnia 2022

1. Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna gorączka panująca w galeriach i marketach.
2. Dzisiejsza niedziela swoją rangą przykrywa liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy z przełomu III i IV wieku, która jest szczególną patronką górników i hutników, choć nie tylko. Wzywana jest też jako wspomożycielka. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu Polski dzień 4 grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.
3. W dzisiejszą niedzielę przypada też XXIII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z polecenia władzy duchownej specjalną zbiórką do puszek przed kościołem wspieramy Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
4. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcam do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszej parafii w tygodniu o godz. 7:00.
5. W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy Świętego Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarowujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serca na te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Ale niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa.
6. Zaś w czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Błogosławiony Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami. W tym dniu w naszej parafii świąteczne Msze Święte o godz. 7:00 i 17:00. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny ofiary składane na tacę są przeznaczone na biedne kościoły w Polsce.
7. LSO zapraszam na zbiórkę w czwartek po wieczornej Mszy.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. ks. Janusz Chyła – Wierzę w Kościół Chrystusowy, ks. Wojciech Kardyś – Adwent Izraela, Alicja Samolewicz-Jeglicka – Śmierć pojawia się punktualnie; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna. Ofiara na inwestycje parafialne wyniosła 1269 zł. Bóg zapłać. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych z grudnia, listy w zakrystii. Radni zaniosą także pobłogosławione opłatki na stół wigilijny.
9. W zakrystii są do nabycia świece Caritasu – duża 20 zł, mała 10.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
Wtorek, 6 grudnia – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który podbił serca wiernych w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także troskliwością o ich sprawy materialne (wspomnienie dowolne).
Środa, 7 grudnia – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, wielki doktora Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);
Piątek, 9 grudnia – św. Jan Diego (1474-1548), Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest; jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe (wspomnienie dowolne).

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                              27 listopada 2022

 Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…

  1. Witamy wśród nas o. Przemysława, który poprowadzi parafialne i szkolne rekolekcje adwentowe. Niech ten święty czas będzie pięknym umacnianiem się wzajemnie na drodze wiary a także budzeniem uśpionych sumień.
  2. Oczywiście Adwent to także czas mszy o świcie, tzw. Rorat, które w naszym kościele odprawiamy w tygodniu o godz. 7:00.
  3. Bierzmowani! Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w rekolekcjach od godz. 9:00, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych przychodzą na 18:00. Ponadto wszyscy w poniedziałek na 17:00. Nie będzie dodatkowej spowiedzi w czwartek, proszę przystąpić do spowiedzi w czasie rekolekcji.
  4. W pierwszy piątek miesiąca rano udam się do chorych i starszych z posługą sakramentalną; od godz. 17:00 adoracja i spowiedź. Msza o godz. 18:00.
  5. W sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne.
  6. W przyszłą niedzielę, 4 grudnia, już po raz dwudziesty trzeci będziemy obchodzili Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek przed kościołem złożymy ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie – gorąco polecam ten ważny cel ofiarności Parafian!
  7. W tym tygodniu patronują nam:

Środa, 30 listopada – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra Apostoła. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie, stąd jest bardzo czczony w Kościołach wschodnich (święto).

Sobota, 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

  1. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. ks. Janusz Chyła – Wierzę w Kościół Chrystusowy, ks. Wojciech Kardyś – Adwent Izraela, Alicja Samolewicz-Jeglicka – Śmierć pojawia się punktualnie; krzyżówka i wiele innych, kalendarz po 10 zł,  nasza gazetka parafialna. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na inwestycje parafialne. Ofiary rodzinne
  2. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Najświętszej.