DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               8 września 2019

Bóg zapłać za ofiary na WSD w Pelplinie.

 1. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.
 2. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na emigracji. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września.
 3. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00
 4. W czwartek na godz. 19:00 do salek zapraszam na spotkanie organizacyjne w sprawie KGW.
 5. Nabożeństwa fatimskie są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie w piątek od 17:30.
 6. W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Włączamy się w akcję „Polska pod Krzyżem” – po Mszy nabożeństwo przy Krzyżu misyjnym.
 7. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania.
 8. Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu.
 9. Rozpoczęliśmy drugi rok formacji do sakramentu bierzmowania. 16-go, 17-go i 18-go września Triduum św. Stanisława. Młodzież obowiązkowo przez trzy dni bierze udział w nabożeństwach.
 10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Ofiary rodzinne
 11. Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i odwagi kroczenia za Chrystusem.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

13 IX – św. Jan Chryzostom (350-407), biskup Konstantynopola, Doktor Kościoła, piętnujący nadużycia moralne wiernych.

14 IX – święto Podwyższenia Krzyża Świętego.        

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     1 września 2019

 1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny.
 2. Z inicjatywy papieża obchodzimy dziś także Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia. Serdecznie zachęcamy do szerszego zapoznania się z tą inicjatywą i do osobistej modlitwy.
 3. Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy zawierzać czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy. Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w poniedziałek o godz. 8:00.
 4. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.
 5. Serdecznie zapraszamy na czwartkową modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne o godz. 18:00. Po Mszy Świętej pierwsze powakacyjne spotkanie dla ministrantów, lektorek i kandydatów.
 6. Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza wotywna ku czci Bożego Serca o godz. 18:00. Spowiedź św. w piątek od godz. 16:45. Chorych odwiedzę rano, od 8:00.
 7. Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18:00. Po Mszy Świętej zapraszamy na spotkanie członków Kół Różańcowych naszej parafii.
 8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić po raz 105. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września. Zapraszamy do szczególnej pamięci i modlitwy za naszych najbliższych, którzy przebywają poza granicami Ojczyzny.
 9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych z września oraz na sprzątanie kościoła. Listy w zakrystii.
 10. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne – 997.
 11. Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecamy opiece patronów i życzliwości najbliższych 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła.

 

 

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                        25 sierpnia 2019

 

 1. Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.
 2. W poniedziałek przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Na Jasnej Górze i w parafiach Odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Odpust w Tuchlinie o 11:00
 3. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.

W środę na godz. 19:00 do salek zapraszam na spotkanie w sprawie przyparafialnego KGW*

 1. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Ofiary rodzinne
 2. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na inwestycje parafialne.
 3. Solenizantów i jubilatów tygodnia powierzamy opiece Matki Bożej Częstochowskiej.
 4. Zapowiedzi
 5. W dniach 7-15 września w Sanktuarium Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie odbywać się będą uroczystości odpustowe. Szczegóły na plakatach w gablocie i w najnowszym numerze Pielgrzyma.

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

26 VIII – Matka Boża Częstochowska,

27 VIII – św. Monika (331-387), matka i orędowniczka nawrócenia św. Augustyna, patronka matek i wdów,

28 VIII – św. Augustyn (354-430), biskup, Doktor Kościoła, filozof, chrześcijański pisarz, teolog łaski,

29 VIII – św. Jan Chrzciciel w tajemnicy męczeńskiej śmierci.

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         18 sierpnia 2019

 1. Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.
 2. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.
 3. W piątek 23 sierpnia, w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Wzywając orędownictwa męczenników obu zbrodniczych systemów, prośmy o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni i tożsamości.

Natomiast w naszej  parafii jest to dzień adoracji w intencji powołań. Po Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy w intencji powołań do służby Bożej.

 1. Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej. Ofiary rodzinne
 2. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia i zapewniamy o pamięci przed Panem.
 3. Zapowiedzi

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 20 VIII – św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi.
 • 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie.
 • 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.
 • 24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik.

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   11 sierpnia 2019

1. Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowania w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej.

Dziś kiedy w 35 r. poświęcenia naszego kościoła dziękujemy Dobremu Bogu za dar świątyni chcemy także pamiętać o śp. Ks. Biskupie Ignacym Jeżu, o budowniczych śp. Ks. Kanoniku Stanisławie Wiśniewskim oraz o wszystkich zmarłych zaangażowanych w budowę i prosić dla nich o łaskę nieba a dla żywych darczyńców i budowniczych o Boże błogosławieństwo. Dziękujemy dwóm pokoleniom państwa Wenta z ul. Szkolnej, którzy ofiarowali ziemię pod budowę kościoła a także na cmentarz. Przy tej okazji chcemy pamiętać o wszystkich, którzy dziś troszczą się o wspólne dobro. Bóg zapłać za zaangażowanie obu radom parafialnym, szafarzom, Caritasowi parafialnemu i szkolnemu, Żywemu Różańcowi, LSO, scholi, grupom corocznie budującym ołtarze na Boże Ciało, budowniczym Grobu Pańskiego oraz szopki bożonarodzeniowej, paniom katechetkom, niosącym chorągwie, baldachim, krzyż, zbierającym kolektę, paniom zajmującym się krzyżem na cmentarzu oraz figurką Matki Bożej przed kościołem, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim troszczącym się o krzyże i kapliczki przydrożne. W szczególny sposób pragnę podziękować tym wszystkim, którzy także w tygodniu znajdują czas na Msze św., nabożeństwa czy chwile adoracji Najświętszego Sakramentu.

 1. Sierpniowy miesiąc, naznaczony licznymi pielgrzymami do maryjnych sanktuariów, zwłaszcza na Jasną Górę osiąga swój punkt kulminacyjny w zbliżających się uroczystościach Wniebowzięcia NMP oraz Matki Bożej Częstochowskiej. Już dziś zaplanujmy dobre przeżycie tych dni.
 2. W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Zapraszam do udziału w modlitwie ku czci Matki Bożej Fatimskiej we wtorek o godz. 18:00.
 3. W środę 14 sierpnia wspomnienie św. Maksymiliana, po Mszy wieczornej zapraszam na nabożeństwo przy relikwiach św. Maksymiliana.
 4. W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia, Msze Święte w naszym kościele według porządku niedzielnego. Przeżywana tego dnia rocznica bitwy warszawskiej będzie dla nas okazją do modlitwy za Ojczyznę.
 5. Tradycyjne błogosławieństwo kwiatów i ziół w uroczystość Wniebowzięcia NMP podczas wszystkich Mszy Świętych.
 6. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radości i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.
 7. Zachęcam do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej. Ofiary rodzinne
 8. Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy orędownictwu Matki Bożej.
 9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Edmunda Dawidowskiego z Piesek. Różaniec w sobotę i poniedziałek po Mszy a w niedzielę o 18:00 Wieczny odpoczynek…
 10. Zapowiedzi

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), polski franciszkanin, apostoł Niepokalanej, męczennik w Auschwitz,

15 VIII – Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Jej wniebowzięcia,

17 VIII – św. Jacek (ok. 1200-1258), jeden z pierwszych polskich dominikanów, misjonarz na Rusi.

 

 

 

 

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        4 sierpnia 2019

 1. Rozpoczęliśmy miesiąc abstynencji. Jako uczniowie Chrystusa podejmujemy to wyzwanie nie tylko jako ofiarę czy trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz troski o polskie rodziny i młode pokolenia. Głęboko wierzymy, że nasze wyrzeczenie połączone z darem modlitwy przyczyni się do kształtowania trzeźwego społeczeństwa i będzie wsparciem dla upokarzanych przez problem alkoholowy.
 2. Dzisiaj z racji wspomnienia św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów, obchodzimy Dzień Proboszcza.
 3. Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w tym tygodniu o godz. 19:00. Biuro parafialne nie czynne. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radości i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.
 4. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, zachęcamy do duchowej łączności z pielgrzymami. Niech Matka Boża wszystkim nam uprasza duchowych darów.
 5. We wtorek 6 sierpnia będziemy przeżywać święto Przemienienia Pańskiego.
 6. Zachęcam do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej. Rozpoczynamy sierpniową zbiórkę ofiar rodzinnych. Listy w zakrystii.
 7. Solenizantów i jubilatów polecamy opiece Bożej Opatrzności i życzliwości najbliższych.
 8. Zapowiedzi

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 6 VIII – święto Przemienienia Pańskiego,
 • 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański kapłan, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów,
 • 9 VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942), nawrócona filozof żydowska, karmelitanka, zamordowana w Auschwitz, patronka Europy,
 • 10 VIII – św. Wawrzyniec (III w.), rzymski diakon, opiekun ubogich, męczennik.

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  28 lipca 2019

 

 1. W dniu odpustu parafialnego ku czci św. Ignacego Loyoli, chcemy dobremu Bogu dziękować za wspólnotę naszego partykularnego Kościoła, w którym przyjmujemy sakramenty święte, oraz przez wspólną modlitwę umacniamy się w wierze. Dziękujemy ks. Prałatowi Marianowi Szczepińskiemu za odprawioną Mszę św. w intencji Parafii oraz wygłoszone Słowo Boże.

Na zakończenie Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówimy litanię do św. Ignacego i wyjdziemy z procesją eucharystyczną wokół kościoła, zatrzymamy się przy scenie, gdzie zawierzymy Panu Bogu całą naszą Parafię. Tam zakończymy procesje błogosławieństwem. Następnie zapraszamy do wspólnego śpiewu i uwielbienia Pana Boga wraz z zaproszonymi gośćmi. Pan Karol Płotka kierownik GCK z Cewic wraz z młodzieżą zaproszą na przedstawienie teatralne. Po tak bogatej uczcie dla ducha radni parafialni wraz z Caritasem zabiorą nas na ucztę dla ciała do salek w domu parafialnym.

Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej uroczystości, Bóg zapłać. Przy scenie ministranci będą rozdawać pamiątkowe karty z okazji przypadającej 11 sierpnia 35 rocznicy poświęcenia kościoła przez Bpa Ignacego Jeża. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich dobrodziejów naszej parafii.

W poniedziałek na godz. 19:00 zapraszam do salek na kawę wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania odpustu.

 1. W najbliższych dniach przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa o stałej porze. Spowiedź w piątek od 17:00 w łączności z adoracją Najświętszego Sakramentu.
 2. Odwiedziny chorych z posługą duszpasterską w pierwszy piątek od godz. 8:00.
 3. W czwartek 1 sierpnia wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Za poległych w walce o wolność Ojczyzny będziemy się modlić na Mszy o godz. 18:00.
 4. W piątek o 19:00 w salkach kolejne spotkanie z panią adwokat. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.
 5. Wkrótce rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Serdecznie zapraszamy do podjęcia tego wyrzeczenia.
 6. Zachęcam do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej. Ofiary rodzinne
 7. Bóg zapłać za złożone tydzień temu ofiary na inwestycje parafialne – 973.
 8. Solenizantów i jubilatów ogarniamy serdeczną modlitwą i życzymy wszelkich Bożych darów.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza, patronka gospodyń domowych,
 • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), hiszpański rycerz, założyciel zakonu jezuitów,
 • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), włoski kapłan, założyciel zgromadzenia redemptorystów.

 

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU             21 lipca 2019

 Biblijny obraz Chrystusa przyjmującego zaproszenie do domu swoich przyjaciół: Marty, Marii i Łazarza jeszcze wyraźniej ukazuje nam Pana Boga, który pragnie być obecny w sercu i życiu każdego człowieka. Niech przez udział w dzisiejszej Eucharystii Pan Bóg zagości w naszych sercach.

 1. W poniedziałek na 19:00 zapraszam na spotkanie obie rady parafialne oraz Caritas.
 2. W czwartek 25 lipca pragniemy modlić się za wszystkich kierowców, powierzając ich opiece św. Krzysztofa. Msza Święta, a po niej możliwość błogosławieństwa pojazdów o godz. 18:00.
 3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Ofiary rodzinne
 4. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy wsparcia świętych patronów i życzliwej pamięci najbliższych.
 5. Pod chórem do nabycia płyta …Miriam – 25 zł.
 6. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na inwestycje parafialne.
 7. Za tydzień nasze doroczne święto – odpust ku czci św. Ignacego Loyoli. Rozpoczniemy w sobotę modlitewnym czuwaniem, po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. W niedzielę natomiast Suma w int. Parafii o godz. 12:00, przewodniczyć mszy św. będzie Ks. Prałat wikariusz biskupi Marian Szczepiński. Po mszy zapraszamy na parafialne ogrody, na scenie zobaczymy przedstawienie teatralne przygotowane przez młodzież pod kierownictwem kierownika GCK w Cewicach p. Karola Płotki, koncert uwielbienia oraz kiełbaskę z grilla i słodki poczęstunek w salkach.
 8. Zapowiedzi

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 22 VII – św. Maria Magdalena, Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, orędowniczka osób kuszonych,
 • 23 VII – św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka Europy,
 • 24 VII – św. Kinga (1234-1292), polska księżna, a następnie klaryska w Starym Sączu,
 • 25 VII – św. Jakub Większy (I w.), pierwszy męczennik wśród Apostołów, patron Hiszpanii,
 • 26 VII – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.

 

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU             14 lipca 2019

 1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.
 2. Serdecznie dziękujemy ks. Michałowi za dzisiejszą obecność, wspólną modlitwę oraz wygłoszone Słowo Boże.
 3. Msze święte w tygodniu o 19:00. Biuro parafialne czynne po mszach.
 4. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 19:00.
 5. W czwartek na godz. 11:00 zapraszam LSO, także kandydatów.

Także w czwartek, wspominać będziemy w 9 r. śmierci ks. Stanisława Wiśniewskiego – budowniczego naszej świątyni, pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

 1. Solenizantów i jubilatów nowego tygodnia powierzamy opiece świętych patronów, życząc spełnienia wszelkich dobrych marzeń i planów.
 2. Pod chórem do nabycia płyta …Miriam – 25 zł.
 3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Ofiary rodzinne
 4. Za tydzień kolekta inwestycyjna

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

15 VII – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka, 

16 VII – Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów.