BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie
ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.
Prowadzący modlitwę mówi:
Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.
Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Z Ewangelii według świętego Marka.
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc
do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».
Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi:
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
Wszyscy: Ojcze nasz…
Prowadzący modlitwę mówi:
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:
Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…
Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Prowadzący modlitwę mówi:
Módlmy się.
Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między
nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…
Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

Caritas Diecezji Pelplińskiej organizuje zbiórkę na zakup niezbędnych
środków ochrony bezpośredniej dla szpitali i innych placówek
niosących pomoc chorym w czasie trwającej epidemii. Okażmy serce
tym, którzy dbają o nasze zdrowie. Pomóżmy zadbać o ich
bezpieczeństwo. Ofiary można wpłacać na rachunek bankowy Caritas
Diecezji Pelplińskiej 48 8342 0009 2000 1876 2000 0003 z dopiskiem
„pomoc dla szpitali”. Informacje na stronie Caritas Diecezji:
pelplin.caritas.pl oraz pod numerem telefonu 585361531.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU      29 marca 2020

 1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do odprawiania w domach nabożeństw Drogi krzyżowej i Gorzkich żali.
 2. W niedzielę dodatkowa Msza o godz. 15:00, od godz. 15:45 do 16:30 dla osób uczestniczących we Mszy św. transmitowanej możliwość przyjęcia Komunii św.

W tygodniu kościół otwarty od 9:00 do 20:30. O godz. 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu, 17:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 20:30 Różaniec – ksiądz w kościele a Rodziny w domu.

Pamiętajmy o ograniczeniu do 5 osób na jednej Mszy- zapraszam tych których jest intencja!

 1. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas pierwszosobotniego nabożeństwa.
 3. Zawieszam pierwszo piątkowe odwiedziny chorych i starszych – tylko na wyraźne żądanie.
 4. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Spowiedź przez cały tydzień po uprzednim zgłoszeniu Tel. 730-267-538
 5. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.
 6. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.
 7. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w skarbonki Caritasu na jałmużnę wielkopostną. „Dar juniora dla seniora” Zrezygnuj w WP z jakiejś przyjemności i złóż ofiarę do skarbonki.
 8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym, Mały Pielgrzym. Tydzień temu kolekta wyniosła 270zł – Bóg zapłać za złożone ofiary.
 9. Ofiary za intencje mszalne, ofiary rodzinne czy po prostu ofiary na funkcjonowanie parafii proszę wpłacać na konto parafii, ewentualnie wrzucać do skarbonki pod chórem.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                        22 marca 2020

 1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości.
 2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. W związku z trudną sytuacją i wynikającymi z tego ograniczeniami wszystkich uczestniczących w Mszy świętej transmitowanej przez media zapraszam tu do kościoła, aby przyjąć Komunię św. Będę czekał w niedzielę od 15:45 do 16:30.

W tygodniu kościół otwarty od 9:00 do 20:30. O godz. 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź(do świąt nie będzie spowiedzi z udziałem księży dekanatu). 17:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 20:30 Różaniec – ksiądz w kościele a Rodziny w domu. Ponadto w tygodniu można poprosić o spowiedź w dowolnym czasie wystarczy zadzwonić lub napisać SMS Tel. 730-267-538.

3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 18:00 przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 9:45 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali.

4. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

5. Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, w najbliższą środę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła.

6. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę – oczywiście można adopcję podjąć indywidualnie, w Internecie znajdziemy wszystkie potrzebne informacje. Zachęcam wszystkich, którzy podejmą się duchowej adopcji o zapisanie w parafialnej księdze, która cały tydzień będzie dostępna przy kąciku prasowym.

7. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione.

8. W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem osoby doskonale żałującej za grzechy.

 1. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w skarbonki Caritasu na jałmużnę wielkopostną. „Dar juniora dla seniora” Zrezygnuj w WP z jakiejś przyjemności i złóż ofiarę do skarbonki.
 2. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym, Mały Pielgrzym, Gazetka Parafialna. Tydzień temu kolekta na WSD wyniosła 310zł – Bóg zapłać za złożone ofiary. Ofiary rodzinne – Szkolna 360.

Msza Święta będzie transmitowana na stronie Radio Głos (również na kanale YouTube
i Facebooku) w następujące dni, począwszy od 22 marca br.:
 niedziela – z kaplicy biskupa diecezjalnego o godz. 15.00
 niedziela – tradycyjna transmisja z Bazyliki katedralnej w Pelplinie

o godz. 10.00

 poniedziałek – z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00
 wtorek – z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00
 środa – z kaplicy pw. św. Barbary w Seminarium Duchownym

w Pelplinie o godz. 18.00

 czwartek – z kaplicy pw. św. Barbary w Seminarium Duchownym

w Pelplinie o godz. 18.00

 piątek – z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00
w łączności z nabożeństwem Drogi krzyżowej
 sobota – z kościoła pw. Bożego Ciała w Pelplinie o godz. 18.00

Msza Święta w uroczystość świętego Józefa będzie transmitowana z kaplicy
pw. św. Barbary w Seminarium Duchownym w Pelplinie o godz. 18.00.
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą transmitowane w piątki dla dzieci
o godz. 16.00, dla młodzieży o godz. 19.00, dla dorosłych o godz. 18.00. Gorzkie żale natomiast w niedzielę o godz. 17.30.

KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam,
że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br.
obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:
1. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia
29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają
przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym
księżom proboszczom w późniejszym czasie;
3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne – zgodnie z prawem
oświatowym – można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym
terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona
z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani –
warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji
chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji
w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

+Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz
stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu
liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i
kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało
więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz
świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub
ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o
obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne
środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo
ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii – są wyrazem miłości bliźniego.
Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku
uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem
wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32) oraz o
możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach
społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na
stronie internetowej parafii.
Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani
i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian
z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni
zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych
sytuacjach przyniesienie opału itp.
Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również
zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału
wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy
się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i
łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach
odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.
Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą
Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

Pelplin, 13 marca 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                              15 marca 2020

 1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze krzyżowej o godz. 18:00 i niedzielnych Gorzkich żalach o godz. 10:00. W obecnej sytuacji zachęcam do duchowej łączności i odprawienia tych nabożeństw w domach z najbliższymi.

W tygodniu kościół będzie otwarty od 9:00 do 20:30. Zachęcam do nawiedzania Najświętszego Sakramentu i osobistej modlitwy. Przed Mszą o godz. 18:00 będę odmawiał Koronkę do Bożego Miłosierdzia a o godz. 20:30 w kościele będę odmawiał różaniec w int. osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, służb medycznych i sanitarnych a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę Was wszystkich bracia i siostry, abyście w tym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła.

Do Świąt nie będzie spowiedzi z udziałem księży dekanatu, natomiast 20 minut przed każdą Mszą w tygodniu będzie okazja do spowiedzi.

Pamiętajmy o ograniczeniu do 50 osób na jednej Mszy!

 1. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
 2. Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny karmiące się jak najczęściej Eucharystią będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.
 3. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 18:00 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będę modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania – pozostańmy w domu i łączmy się duchowo. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
 4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritas, która pomaga najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych, pozostawieni własnemu losowi.
 5. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w skarbonki Caritasu na jałmużnę wielkopostną. „Dar juniora dla seniora” Zrezygnuj w WP z jakiejś przyjemności i złóż ofiarę do skarbonki.
 6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym, Mały Pielgrzym, Gazetka Parafialna.

Ofiary rodzinne – Zielony Dwór 1030, Pieski lewa strona 1010, bloki 5-9 500. Zachęcam aby „ofiary rodzinne” na renowacje kościoła wpłacać na konto parafii.

INFORMACJE

w sprawie transmisji Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA
Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.
7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1
Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.
20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na
kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www.
episkopat.pl.
Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji
radiowych oraz w internecie.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU           8 marca 2020

Za nami piękny czas rekolekcji wielkopostnych, bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestniczącym za świadectwo wiary, wspólną modlitwę. W sposób szczególny składam podziękowanie na ręce aktywnie włączających się poprzez animowanie śpiewu.

 1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. W naszym kościele w każdy piątek o godz. 18:00 przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 10:00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.
 2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę.
 3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
 4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
 5. W poniedziałek o godz. 18:00 w salkach spotkanie KGW Kreatywne.
 6. Podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszy Świętej o godz. 18:00 jeszcze raz w szczególny sposób polecimy wszystkie niewiasty – te młodsze i starsze – z naszej wspólnoty parafialnej, aby Maryja stała się dla nich wzorem życia żony i matki.
 7. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 8. W sobotę wszystkich przygotowujących się do bierzmowania zapraszam na Msze o godz. 17:00. Po Mszy spotkanie.
 9. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w skarbonki Caritasu na jałmużnę wielkopostną. „Dar juniora dla seniora” Zrezygnuj w WP z jakiejś przyjemności i złóż ofiarę do skarbonki.
 10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym, Mały Pielgrzym, Gazetka Parafialna. Ofiary rodzinne