TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 10 listopada 2019

 1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.
 2. Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie. Po Mszy zbiórka do puszki na wsparcie chrześcijan w Sudanie Południowym
 3. Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona jutro o godz. 9:00.
 4. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Nabożeństwa wypominkowe w tygodniu przed każdą Mszą, a w niedzielę wypominki roczne przed mszami o 9:00 i 11:00. Wypominki składamy w zakrystii po mszy.
 5. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.
 6. Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia obfitych Bożych darów.
 7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Kalendarze łamany i duży po 10 oraz mały 5. Modlitewniki za zmarłych. Ofiary rodzinne
 8. Tydzień temu na cele misyjne zebraliśmy 210 zł. Bóg zapłać.
 9. Ks. Sławomir Ałaszewski duszpasterz rodzin naszej diecezji – Małżonków zapraszamy na „Spotkania Małżeńskie” poświęcone pielęgnowaniu więzi małżeńskiej. Odbędą się one w dniach 13-15 grudnia 2019 r. w Domu Rekolekcyjno-wypoczynkowym w Białogórze(nad morzem). Szczegóły na plakacie.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 11 XIśw. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji, biskup,
 • 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem,
 • 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.

 

 

TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 

 

3 listopada 2019

 1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.
 2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.
 3. W poniedziałek o godz. 17:00 msza zbiorowa za zmarłych. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych będziemy ofiarowali Panu Bogu w tygodniu przed każdą Mszą.
 4. Karty wypominkowe można nadal składać w biurze parafialnym, a także w zakrystii. Pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych polecanych przez modlitwę Kościoła w wypominkach rocznych.
 5. W poniedziałek o godz. 18:00 w Sali św. Maksymiliana spotkanie KGW. Zapraszamy.
 6. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 17:00.
 7. W najbliższy piątek rano odwiedzę starszych i chorych z posługą sakramentalną.
 8. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam w piątek na Msze o godz. 18:00.
 9. Także w piątek w Sali św. Ignacego o godz. 19:00 bezpłatna pomoc prawna.
 10. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych patronów i Bożego błogosławieństwa.
 11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Kalendarze łamany i duży po 10 oraz mały 5. Modlitewniki za zmarłych.
 12. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych z listopada. Listy w zakrystii.
 13. Dzisiaj po Mszy zbiórka do puszek na cele misyjne. Bóg zapłać.
 14. Za tydzień zbiórka do puszek na rzecz stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w potrzebie.
 15. Ks. Sławomir Ałaszewski duszpasterz rodzin naszej diecezji – Małżonków zapraszamy na „Spotkania Małżeńskie” poświęcone pielęgnowaniu więzi małżeńskiej. Odbędą się one w dniach 13-15 grudnia 2019 r. w Domu Rekolekcyjno-wypoczynkowym w Białogórze(nad morzem). Szczegóły na plakacie.
 16. Za tydzień w niedzielę o godz. 18:00 spotkanie LSO – gry i zabawy.

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, patron katechistów i katechumenów,
 • 9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.

 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         27 października 2019

 1. Zapraszam do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych w poniedziałek i wtorek o 17:30 oraz w środę i czwartek o godz. 18:00. W środę dzieci przynoszą swoje plansze różańcowe(podpisane na odwrocie) a w czwartek… niespodzianka.
 2. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.
 3. W środę i czwartek spowiedź od godz. 17:00( w piątek 1. Piątek miesiąca – spowiedzi nie będzie). Chorych odwiedzę w piątek 8 listopada. W czwartek w czasie spowiedzi adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony wartości chrześcijańskich.
 4. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte o godz. 9:00 i 11:00. Po pierwszej Mszy procesja na cmentarz i modlitwy na cmentarzu.
 5. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz. 8:00 i 18:00.(nie będzie mszy niedzielnej)
 6. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.
 7. Zapraszam do wspólnej modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące. Wypominki jednorazowe zaczniemy odmawiać codziennie od niedzieli 3 listopada w łączności ze Mszą św. i modlitwą różańcową. Wypominki roczne odmawiamy przez cały rok w każdą niedziele przed Mszą o 9:00 i 11:00. Natomiast w poniedziałek 4.11. o godz. 17:00 będzie msza zbiorowa za zmarłych*.
 8. W związku z listopadowymi uroczystościami proszę o uporządkowanie grobów swoich bliskich. Zachęcam do wsparcia naszego parafialnego Caritas przez zakup zniczy.
 9. Pamiętajmy o możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).
 10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Kalendarze łamany i duży po 10 oraz mały 5.
 11. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne(opał na zimę do domu parafialnego) – 978. Ofiary rodzinne
 12. Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów.
 13. W ostatnią niedziele miało miejsce liczenie wiernych dla statystyk Kościoła, w naszym kościele było na 4 mszach łącznie 448 osób, co daje 30% parafii. Do Komunii przystąpiło 165 osób co daje 11%.
 14. Za tydzień zbiórka do puszek na cele misyjne.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,
 • 1 XI – wszyscy święci Pańscy.

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         20 października 2019

 1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.
 2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.
 3. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.
 4. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.
 5. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. W zakrystii przyjmuję na wypominki roczne i jednorazowe* oraz na Mszę zbiorową za zmarłych(4.11. godz. 17:00).
 6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne(opał na zimę). Ofiary rodzinne(zadłużenie)
 7. Serdeczna życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.
 8. Dzień papieski 553 – Bóg zapłać wolontariuszom ze szkolnego Caritas.
 9. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w tygodniu o 17:30, w sobotę po Mszy oraz w niedzielę po Mszy o 9:00.
 10. Caritas parafialna w niedziele 20 i 27 października będzie sprzedawał znicze.

 W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       13 października 2019

 1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie, chodźmy”. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji, którzy po Mszy będą zbierali ofiary do puszek przy wyjściu z kościoła.
 2. W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wychowawcom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty życzymy Bożej mądrości w służbie młodemu pokoleniu.
 3. Serdeczną myślą i modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpnie z powodu utraty dziecka poczętego. Msza Święta w Dzień Dziecka Utraconego odbędzie się we wtorek o godz. 18:00.
 4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w tygodniu o 17:30, w sobotę po Mszy oraz w niedzielę po Mszy o 9:00. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania odpustu za pobożne odmówienie różańca św. pod zwykłymi warunkami.
 5. W tygodniu po Mszy zapraszam rodziców dzieci do 1 Komunii do biura parafialnego w celu oficjalnego zgłoszenia dziecka do przygotowań. Jednocześnie proszę o dostarczenie dokumentu potwierdzającego chrzest dziecka.
 6. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.
 7. Pracowników służby zdrowia otoczymy naszą modlitwą w dniu ich patrona, św. Łukasz, w piątek o godz. 18:00.
 8. W piątek o 19:00 w salkach bezpłatna pomoc prawna.
 9. W sobotę o 11:00 zbiórka LSO.
 10. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego.
 11. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.
 12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Za tydzień kolekta inwestycyjna. Ofiary rodzinne
 13. Jest już dostępny kalendarz z intencjami na 2020 r. Można także zapisywać naszych drogich zmarłych na wypominki roczne i jednorazowe* oraz na Mszę zbiorową za zmarłych(4.11. godz. 18:00).
 14. Caritas parafialna w niedziele 20 i 27 października będzie sprzedawał znicze.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich,

16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska,

17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik,

18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.

 

 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   6 października 2019

 1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.
 2. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.
 3. Nabożeństwa różańcowe będę odbywały się w dni powszednie dla dzieci(obowiązkowo dzieci do 1. Komunii) o godz. 17:30 oraz dla dorosłych w sobotę o 18:00 i niedzielę o 9:00. W poniedziałek NMP Różańcowej – poświęcenie różańców.
 4. W tygodniu po Mszy zapraszam rodziców dzieci do 1 Komunii do biura parafialnego w celu oficjalnego zgłoszenia dziecka do przygotowań. Jednocześnie proszę o dostarczenie dokumentu potwierdzającego chrzest dziecka.
 5. Przypominam wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.
 6. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.
 7. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych z października. Listy w zakrystii.
 9. Dekanalny Kurs Przedmałżeński rozpocznie się w sobotę 12 października o godz. 19:00 w Miechucinie. Następne spotkania – 19 i 26.10 oraz 9,16 i 23.11.
 10. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.
 11. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego*
 12. Dzisiaj gościmy w naszej wspólnocie wolontariuszy, którzy będą zbierać ofiary na budujące się kartuskie hospicjum Caritas.
 13. Jest już dostępny kalendarz na 2020 r. Można także zapisywać naszych drogich zmarłych na wypominki roczne i jednorazowe oraz na Mszę zbiorową za zmarłych(4.11. godz. 18:00).

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa.

 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     29 września 2019

 1. Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.
 2. Nabożeństwa różańcowe będę odbywały się w dni powszednie dla dzieci(obowiązkowo dzieci do Komunii) o godz. 17:30 oraz dla dorosłych w sobotę o 17:00 i niedzielę o 9:00.
 3. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.
 4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa według stałego porządku. Spowiedź św. w czwartek od 17:30 oraz w piątek od godz. 17:00 w łączności z adoracją Najświętszego Sakramentu.
 5. W piątek w godz. porannych z kapłańską posługą odwiedzę chorych.
 6. Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Faustyny, apostołki Bożego miłosierdzia, w sobotę po Mszy odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia.
 7. Drogich jubilatów i solenizantów naszej parafii zapewniamy o serdecznej pamięci i składamy najlepsze życzenia.
 8. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne-1408.
 9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Ofiary rodzinne
 10. Dekanalny Kurs Przedmałżeński rozpocznie się w sobotę 12 października o godz. 19:00 w Miechucinie. Następne spotkania – 19 i 26.10 oraz 9,16 i 23.11.
 11. W przyszłą niedzielę wolontariusze będą zbierać ofiary na kartuskie hospicjum Caritas.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

30 IX – św. Hieronim (347-420), prezbiter, Doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę,

1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła,

2 X – święci Aniołowie Stróżowie,

4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów,

5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia Bożego.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 211, generalny
wykonawca informuje, że od dnia 23.09.2019r. na okres 30 dni
roboczych zostanie wyłączony dla ruchu odcinek drogi pomiędzy
miejscowościami Garcz-Kartuzy. Na czas wykonania robót zostanie
wyznaczony objazd przez miejscowości: Chmielno, Zawory, Ręboszewo,
Smętowo Chmieleńskie przez drogi powiatowe nr 1908G oraz drogą
wojewódzką nr 228. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        22 września 2019

 1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.
 2. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na inwestycje parafialne.*
 3. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.
 4. W sobotę o godz. 10:00 Kongregacja Dekanalna z udziałem księży całego dekanatu. Rozpoczniemy Mszą św. w int. zmarłych kapłanów, zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy.
 5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Ofiary rodzinne
 6. Dekanalny Kurs Przedmałżeński rozpocznie się w sobotę 12 października o godz. 19:00 w Miechucinie. Następne spotkania – 19 i 26.10 oraz 9,16 i 23.11.
 7. Solenizantom i jubilatom życzymy wszelkiego błogosławieństwa i pogody ducha.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

23 IX –  św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk, obdarzony zdolnością czytania w ludzkich sercach i bilokacją, 

27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy,

28 IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa, męczennik.

 

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 15 września 2019

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.
 2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcam do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.
 3. Młodzież do bierzmowania od poniedziałku do środy będzie przeżywać Triduum św. Stanisława Kostki. W poniedziałek Msza św. oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. We wtorek Msza św. oraz zawierzenie się opiece Maryi. W środę Msza św. ku czci św. Stanisława Kostki oraz modlitwa do św. Stanisława i indywidualne błogosławieństwo. Gromadzimy się w kościele 17:50 i siadamy w pierwszych ławkach. Od 17:30 codziennie możliwość spowiedzi.
 4. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18:00.
 5. W czwartek po Mszy zbiórka LSO.
 6. W niedzielę, 22 września na godz. 11:00 zapraszam rodziców dzieci do 1. Komunii św.
 7. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.
 8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Ofiary rodzinne
 9. Za tydzień kolekta inwestycyjna.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,

18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,

20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,

21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.