NIEDZIELA WIELKANOCNA 21 kwietnia 2019
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych, sakrament pokuty oraz Triduum Paschalne przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.
2. Msze Święte w Poniedziałek Wielkanocny według porządku świątecznego.
3. W drugim dniu Świąt Wielkanocnych naszymi ofiarami będziemy wspierali katolickie uczelnie i wydziały teologiczne w Polsce.
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy o godz. 16:00.
5. W oktawie Wielkanocy biuro parafialne będzie nieczynne.
6. Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów.
7. Skarbonki Jałmużna wielkopostna proszę składać pod ołtarzem.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Gazetka parafialna. Bóg zapłać za złożone ofiary na Grób Pański. W tym roku grób wymyśliła i wykonała przy pomocy pp. Doroty i Artura nasza katechetka p. Wioleta.
9. Za tydzień kolekta na inwestycje parafialne. Ofiary na renowacje kościoła
10. Zapowiedzi/Wizualizacje kościoła

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 14 kwietnia 2019

1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski.
2. Nabożeństwo Gorzkich żali dziś po drugiej mszy.
3. Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu: poniedziałek w Strzepczu, wtorek Gowidlino, środa u nas 17:30.
4. W Wielki Czwartek w naszej katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych.
5. Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszam na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa – o godz. 18:00, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem do godz. 22:00.
6. W Wielki Piątek – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu – adoracja Najświętszego Sakramentu od 9:00 do 22:00*. Rano o godz. 9:00 Liturgia Godzin, 9:30 zbiórka LSO, o godz. 18:00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem Krzyża i Komunią św. Ofiary złożone podczas adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. O 21:00 zaśpiewamy 3 części Gorzkich Żali – w tym czasie spowiedź św. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu.
7. W Wielką Sobotę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do Grobu za dzieło odkupienia. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 9:00 do 22:00. Błogosławieństwo pokarmów o godz. 9:30, 13:00. O godz. 9:00 Liturgia Godzin, 9:45 zbiórka LSO, od 13:15 do 15:30 przerwa na sprzątanie kościoła.
8. Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 22:00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię zakończy radosna procesja rezurekcyjna. Proszę przygotować baldachim oraz chorągwie. (Przypomnę, że z łaciny resurrectio znaczy zmartwychwstanie, w tę noc Msza św. jest Rezurekcją a procesja dopełnieniem, uroczystym ogłoszeniem światu, że Pan Zmartwychwstał.)
9. Solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia życzymy głębokich przeżyć nadchodzących dni i wszelkich potrzebnych darów.
10. W środę Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy o godz. 18:00.
11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Gazetka parafialna. Na kwiaty do Grobu Pańskiego proszę składać ofiary do puszki na końcu ławek. Ofiary na renowacje kościoła
12. Zapowiedzi

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia 2019

1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy o godz. 18:00.
3. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza, poświęcone przygotowaniu świątecznej liturgii, w środę po Mszy.
4. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta. Spowiedź w naszym kościele z udziałem księży dekanatu w czwartek od 17:00 do 18:00.
5. W najbliższy piątek odprawimy nabożeństwo Drogi krzyżowej, przechodząc ulicami naszej parafii. Będzie to ostatnia Droga krzyżowa w tym czasie Wielkiego Postu. Zaczniemy o godz. 18:00 tu w kościele. Msza św. będzie po zakończeniu nabożeństwa. Zachęcam do wspólnej modlitwy i dania świadectwa tym, którzy zapomnieli o Wielkim Poście a być może także o swoich chrześcijańskich korzeniach.
6. Nabożeństwo Gorzkich żali w niedzielę po drugiej Mszy.
7. Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm.
8. Serdecznie zachęcamy do nabywania palm wykonanych przez wolontariuszy z SKC. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na działalność Caritasu.
9. Pola Nadziei – wolontariusze
10. Woreczek ryżu – zbiórka ofiar
11. Caritas paschaliki – 5zł.
12. Solenizantom i jubilatom składamy życzenia obfitych Bożych darów.
13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Gazetka parafialna. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar na renowacje kościoła z kwietnia. Listy w zakrystii.
14. Bóg zapłać za ofiary na kolektę inwestycyjną – 1036. Ofiary na Grób Pański proszę składać do puszki na końcu ławek. Bóg zapłać.
15. Grupa Samson spotkania w poniedziałki o godz. 17:00 w salkach.

Droga krzyżowa ulicami Siemirowic – 12 kwietnia g.18:00
Do 1. Stacji mieszkańcy ul. Zielony Dwór
Do 2. Stacji mieszkańcy ul. Długiej i ul. Polnej
Do 3. Stacji mieszkańcy ul. Szkolnej i Słonecznej
Do 4. Stacji mieszkańcy Piesków lewa strona
Do 5. Stacji mieszkańcy Piesków prawa strona
Do 6. Stacji mieszkańcy Oskowa
Do 7. Stacji mieszkańcy Osiedla
Do 8. Stacji młodzież męska przygotowująca się do bierzmowania
Do 9. Stacji młodzież żeńska przygotowująca się do bierzmowania
Do 10. Stacji Schola i LSO
Do 11. Stacji Żywy Różaniec i Szafarze Komunii św.
Do 12. Stacji Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna
Do 13. Stacji Caritas parafialny i szkolny oraz grupa Samson
Do 14. Stacji Strażacy
Do kościoła – zakończenie – Wojsko

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 31 marca 2019

W minionym tygodniu przeżywaliśmy nasze szkolne i parafialne rekolekcje, serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy aktywnie włączyli się w prowadzenie rekolekcji, scholi, paniom katechetkom, nauczycielom, rodzicom i oczywiście samej młodzieży. Bóg zapłać.
1. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości.
2. W poniedziałek o 17:00 bierzmowanie w Gowidlinie, dlatego Msza w naszym kościele o 16:00.
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy o godz. 18:00.
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek na zakończenie adoracji. Spowiedź święta w piątek od godz. 17:00 z adoracją Najświętszego Sakramentu a także w czwartek od 17:30.
5. Trwamy w wielkopostnej zadumie i rozważaniu męki Chrystusa. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek o godz. 18:00. Gorzkie żale w niedzielę po Mszy o 9:00.
6. Ostatnie przed świętami odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek od godz. 8:00.
7. Przygotowując się do Świąt Paschalnych, w których widzimy źródło wszelkiej łaski, przypominamy o przykazaniach kościelnych, które nakładają na wierzących dwa szczególne obowiązki – spowiedzi i komunii św. 11 kwietnia od 17:00 do 18:00 będzie spowiedź z udziałem księży dekanatu.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
9. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na kolektę inwestycyjną. Ofiary na Grób Pański proszę składać do puszki na końcu ławek. Bóg zapłać.
10. Dzieci ze szkoły z Przerytego włączyły się w akcję pomocy dzieciom na misjach „woreczek ryżu”, w przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach będą zbierały ofiary na głodujące dzieci.
11. Za tydzień akcja „Pola Nadziei” – informacje na plakacie.
12. Boże dary i ludzka życzliwość niech ubogacają wszystkich solenizantów i jubilatów tygodnia.
13. Grupa Samson spotkania w poniedziałki o godz. 17:00 w salkach.
14. Zapowiedzi
15. Caritas za tydzień będzie rozprowadzał pascha liki(5zł) na stół wielkanocny oraz liturgię Wielkanocną a w Niedzielę Palmową palmy.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.
2. Odpowiadając na wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne – odnowienie misji świętych. Szczegółowy plan nauk i nabożeństw rekolekcyjnych wywieszony jest w gablocie informacyjnej. Temat tegorocznych rekolekcji brzmi „Wiara – zagrożenia i środki do wzrostu wiary”. Nauki wygłosi dla nas o. Tomasz Bujarski SVD, radca prowincjalny. Podczas rekolekcji na każdej mszy, od poniedziałku do środy, zebrana kolekta będzie przeznaczona na potrzeby zgromadzenia misyjnego werbistów.
3. Spowiedź rekolekcyjna będzie sprawowana podczas wszystkich dni rekolekcji od godz. 17:30.
4. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję.
5. W środę Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy o godz. 18:00.
6. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 18:00(od 17:30 adoracja NS) oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 10:00.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
8. Tydzień temu na WSD zebraliśmy 552, a na misje 502. Za tydzień kolekta inwestycyjna.
9. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą solenizantom i jubilatom nowego tygodnia.
10. Grupa Samson spotkania w poniedziałki o godz. 17:00 w salkach.
11. Zapraszam dzieci przygotowujące się do 1. Komunii wraz z rodzicami na spotkanie w środę po rekolekcjach szkolnych.

Szkolne i parafialne rekolekcje wielkopostne

– odnowienie Misji świętych –

prowadzi o. Tomasz Bujarski SVD

Sobota 23 marca              18:00 Msza z nauką ogólną

Niedziela 24 marca         7:15 Msza z nauką ogólną

9:00 Msza z nauką ogólną

Gorzkie Żale

11:00 Msza z nauką ogólną

Poniedziałek 25 marca   8:00 Msza z nauką ogólną

10:00 – 12:00 rekolekcje Szkolne

17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź

18:00 Msza z nauką ogólną

Nauka stanowa dla Małżeństw

Wtorek 26 marca                         8:00 Msza z nauką ogólną

10:00 – 12:00 rekolekcje Szkolne

17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź

18:00 Msza z nauką ogólną

Nauka stanowa dla Młodzieży

Środa 27 marca                 8:00 Msza z nauką ogólną

10:00 – 12:00 rekolekcje Szkolne

17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź

18:00 Msza z nauką ogólną

Słowo o misjach

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                      17 marca 2019

 1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.
 2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Po Mszy Świętej będą zbieraną także ofiary na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy. Bóg zapłać za ofiary składane na tace na rzecz WSD w Pelplinie.
 3. Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
 4. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 18:00(od 17:30 adoracja NS) oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 10:00. Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.
 5. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 24 marca. Nauki wygłosi dla nas o. Tomasz Bujarski SVD, radca prowincjalny. Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych dostępny jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
 6. W środę Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy o godz. 18:00.
 7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
 8. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą solenizantom i jubilatom nowego tygodnia.
 9. Grupa Samsona spotkanie dla rodziców 21 marca godz. 17:00 w salkach.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

19 III – św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, patron Kościoła.

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU         10 marca 2019

 1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.
 2. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 18:00. Gorzkie żale w niedziele o godz. 10:00.
 3. Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.
 4. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą modlitwą podczas Mszy Świętej.
 5. W środę Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy o godz. 18:00.
 6. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 24 marca. Nauki wygłosi dla nas o. Tomasz Bujarski SVD, radca prowincjalny.
 7. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby misji po każdej Mszy Świętej. Natomiast kolekta na WSD.
 8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Gazetka parafialna. Ofiary rodzinne, listy w zakrystii.

 1. Dostojnych jubilatów i drogich solenizantów otaczamy serdeczną pamięcią i zawierzamy opiece świętych patronów.
 2. Studia podyplomowe.
 3. Grupa Samsona spotkanie dla rodziców 21 marca godz. 17:00 w salkach.

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           3 marca 20191. 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebują naszego przykładu i wytężonej modlitwy.
 2. Dnia 6 marca rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 8:00 i 18:00. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.
 3. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy o godz. 18:00.
 4. Od piątku rozpoczynamy sprawowanie nabożeństw Drogi Krzyżowej. Do rozważania wydarzeń z ostatnich godzin Chrystusa zapraszamy o godz. 18:00.
 5. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali. Nabożeństwa w tym roku będę sprawowane po Mszy o godz. 9:00. Rekolekcje wielkopostne szkolne i parafialne rozpoczniemy w trzecią niedzielę WP.
 6. Dnia 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Do modlitwy w ich intencji zapraszamy podczas wieczornej Mszy Świętej.
 7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Najmłodszym czytelnikom polecamy „Małego Pielgrzyma”.
 8. Wszystkim jubilatom, solenizantom i paniom z okazji ich święta składamy serdeczne życzenia.
 9. Bóg zapłać za złożone ofiary na inwestycje parafialne – 889.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 4 III – św. Kazimierz Królewicz (1458-1484), główny patron Litwy i młodzieży litewskiej.