duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,              23 kwietnia 2017

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
 2. Dnia 15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii, która zburzyła życie ponad 23 mln Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze swoich domów, ponad 5 milionów w obawie o swoje życie wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln dzieci. W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego Franciszka, decyzją Konferencji Episkopatu Polska, dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia przeprowadzana jest zbiórka do puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Caritas Polska, która od lat niesie pomoc ofiarom syryjskiego konfliktu.
 3. W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).
 4. Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujmy w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy św. Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera. Przykładnie i wiernie trwajmy przy krzyżu Chrystusowym i Ewangelii.
 5. We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy, także mieszkańcy miast, proszą o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, by nikomu na świecie nie brakowało chleba.
 6. Tydzień zakończymy liturgicznym świętem św. Katarzyny Sieneńskiej (sobota, 29 kwietnia). Tak dalece wyróżniała się ona czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku św. Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.
 7. W nadchodzącą sobotę naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, ponieważ tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.
 8. Przyszła, kończąca kwiecień trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.
 9. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne – zebralismy 1483. Ofiary rodzinne bloki 11- 14 150;
 10. Zapowiedzi: Łukasz Schmydke, zam. Cewice i Angelika Lis, zam. Pieski, zap. 3.

KOMUNIKAT PREZESA ARiMR

Dnia 15 maja 2017 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokumenty będzie można jeszcze złożyć po terminie – do 9 czerwca 2017 r., ale będzie to skutkować pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski można przesłać pocztą, złożyć za pośrednictwem internetu lub osobiście – w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

duszpasterskie

NIEDZIELA WIELKANOCNA        16 kwietnia 2017

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

Dobro, które czynimy ze względu na Jezusa, zawsze do nas powraca. W tę Świętą Noc dopełnia się, piękny i bogaty czas Świętego Triduum Paschalnego, z całego serca dziękuję Wam wszystkim za wspólny czas modlitwy, świadectwa, doświadczania mądrości i dobroci Pana Boga, za trwanie przy Jezusie w tym niezwykle ważnym czasie. Szczególnie składam Bóg zapłać p. Dorocie i Arturowi Marczykowskim oraz p. Wiolecie Szlęk za przepiękny Grób Pański. Panu Piotrowi Kos za stelaże do Grobu. Paniom strojącym chrzcielnicę, służbie liturgicznej, organiście, p. Lucynie, młodzieży czytającej i śpiewającej. Bóg zapłać za przygotowanie chorągwi i baldachimu. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu(518zł). Osobno i specjalnie chciałbym podziękować tym nielicznym dzieciom za złożenie jałmużny wielkopostnej(13/100).

2.Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je sprawować o godz. 9:00 i 11:00. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój grobów Pańskich.

 1. Tradycyjnie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych do puszek przed kościołem złożymy ofiary na wydziały teologiczne i uczelnie katolickie w Polsce.
 2. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.
 3. W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy, czyli niedzielę Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia.

Decyzją Konferencji Episkopatu Polska w Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo.

 1. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne. Ofiary rodzinne
 2. Zapowiedzi: Jakub Regliński, zam. Siemirowice i Natalia Malek, zam. Łebunia, zap. 3.

Łukasz Schmydke, zam. Cewice i Angelika Lis, zam. Pieski, zap. 2.

duszpasterskie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ          9 kwietnia 2017

 1. Dziś – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, rozpoczynająca Wieki Tydzień i przypominająca mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy.
 2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Wspominając ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji(Kościerzyna), aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

4.W Wielką Środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18:00, a po niej Msza Święta. Następnie zbiórka dla LSO, na którą zapraszam chętną młodzież do czytania lub śpiewania psalmów podczas Triduum.

 1. W Wielki Czwartek o godz. 10:00 ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma. Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie służą do udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.
 2. Natomiast we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej świątyni rozpocznie się ona o godz. 18:00. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn Sław, języku, tajemnicę, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Adoracja najświętszego Sakramentu potrwa do godz. 22:00.
 3. W Wielki Piątek Adoracja N.Sakramentu od rana od godz. 9:00 do 18:00, o 9:00 odmówimy wspólnie Godzinę Czytań – zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania, potem zbiórka LSO. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 18:00. Po liturgii Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego, Adoracja do godz. 22:00. O godz. 21:00 śpiewamy trzy części Gorzkich Żali(w tym czasie spowiedź dla spóźnialskich). Ofiary złożone podczas adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu.
 4. W Wielką Sobotę Adoracja N.Sakramentu od godz. 9:00 do 22:00, o 9:00 odmówimy wspólnie Godzinę Czytań– zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania, potem zbiórka LSO. Tego dnia Kościół nie sprawuje żadnej liturgii. Poświęcenie pokarmów o godz. 10:00 i 14:00. Jest to dzień wyczekiwania i Adoracji Najświętszego Sakramentu, czas wyciszenia i modlitwy przy Grobie Pana Jezusa.
 5. Natomiast liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz. 22:00(w nocy z soboty na niedzielę). Jest to Msza św. najbardziej uroczysta w całym roku kościelnym i ona jest Rezurekcją (z łac. resurrectio– zmartwychwstanie), składa się z czterech liturgii – Światła, Słowa, Chrzcielnej (przynosimy świece) oraz Eucharystycznej. Na zakończenie liturgii wyjdziemy z procesją rezurekcyjną wokół kościoła, aby objawić całemu światu, że Pan Jezus Zmartwychwstał. Na czele procesji niesie się krzyż procesyjny oraz figurę Zmartwychwstałego, dalej chorągwie, emblematy eucharystyczne, ministranci, nad Najświętszym Sakramentem baldachim (proszę o przygotowanie chorągwi i baldachimu mieszkańców ul. Szkolnej). Pozostałe Msze jak w każdą niedzielę o 9:00 i 11:00.
 6. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Za tydzień kolekta inwestycyjna. Spowiedź w dekanacie: pon. – Strzepcz 16:00 – 18:00; wt. – Gowidlino 15:00 – 18:00.
 7. Jałmużnę wielkopostną można składać do puszki przy prasie katolickiej. Natomiast na kwiaty do Grobu Pańskiego proszę składać ofiary do puszki na końcu ławek.
 8. Zapowiedzi: Jakub Regliński, zam. Siemirowice i Natalia Malek, zam. Łebunia, zap. 2.

Łukasz Schmydke, zam. Cewice i Angelika Lis, zam. Pieski, zap. 1.

 1. Rodziców Dzieci do 1. Komunii proszę o dostarczanie dokumentów o chrzcie św.

duszpasterskie

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                 2 kwietnia 2017

 1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.
 2. Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.
 3. Wczoraj miała miejsce spowiedź wielkopostna, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy z niej skorzystali. Spowiedź w dekanacie: poniedziałek w Miechucinie(16:30-18:00), wtorek w Załakowie (16:30-17:15) i Kamienicy(16:30-17:55), środa św. Jan(9:00-10:00;15:30-18:00), czwartek św. Marcin(9:00-10:30;16:00-19:30), sobota w Linii(14:00-17:00). Jałmużnę wielkopostną można składać do puszki przy prasie katolickiej. Natomiast na kwiaty do Grobu Pańskiego proszę składać ofiary do puszki na końcu ławek.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy czwartek będziemy dziękowali za dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy też prosili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.
 5. W piątek już ostatnia Droga Krzyżowa, tradycyjnie przejdziemy ulicami Siemirowic. Rozpoczniemy i zakończymy ją w kościele. Od 17:30 Adoracja NS, o godz. 18:00 rozpoczniemy Drogę Krzyżową, po powrocie do kościoła odprawię Mszę św.
 6. W sobotę na godz. 11:00 zapraszam na zbiórkę LSO.
 7. Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy zielone gałązki, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
 8. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary złożone na inwestycje parafialne(monitoring) – 940. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych z kwietnia, listy są do odbioru w zakrystii.
 9. Bóg zapłać za okazane dobro i pomoc w minionym tygodniu. (drzewo, ciasto, rusztowania).
 10. Bardzo serdecznie dziękuje także paniom katechetkom za przygotowanie wraz z młodzieżą nabożeństw Drogi Krzyżowej.
 11. Zapowiedzi: Rafał Krampa, zam. Siemirowice i Natalia Rynkiewicz, zam. Sopot, zap. 3

Jakub Regliński, zam. Siemirowice i Natalia Malek, zam. Łebunia, zap. 1.

 

duszpasterskie

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                   26 marca 2017

 1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
 2. Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy. Wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie nowenny i litania do Dobrego Łotra. Może dzisiaj warto sięgnąć do tych modlitewnych tekstów.
 3. Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie. Zapraszam w piątek na Adoracje(17:30) oraz Drogę Krzyżową(18:00); Gorzkie Żale w niedziele po pierwszej Mszy.
 4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i pozostawieni własnemu losowi. Dzieci zbierają swoje ofiary do puszek Caritasu, dorosłych zachęcam do składania jałmużny wielkopostnej do skarbonki przy prasie katolickiej. Do puszki na końcu ławek można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 5. We wtorek na godz. 19:00 zapraszam do domu parafialnego na muzykowanie z pieśnią wielkopostną.
 6. W środę po Mszy zapraszam na spotkanie Radę Ekonomiczną.
 7. W piątek spotkanie lektorek z organistą. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11:00.
 8. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek.
 9. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary dzisiaj złożone na inwestycje parafialne(monitoring). Spowiedź wielkopostna 1 kwietnia 16:00-17:00.
 10. Zapowiedzi: Ireneusz Lejk, zam. Siemirowice i Iwona Michańczyk, zam. Czarna Dąbrówka, zap. 3.

Rafał Krampa, zam. Siemirowice i Natalia Rynkiewicz, zam. Sopot, zap. 2

 

duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                         19 marca 2017

 

 

 1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej i niedzielnych gorzkich żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
 2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
 3. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.
 4. W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
 5. Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. Podjęcie duchowej adopcji będzie możliwe podczas wieczornej Mszy św., na którą zapraszam szczególnie Żywy Różaniec i młodzież do bierzmowania.
 6. Tydzień temu na misje do puszki zebraliśmy 313 zł.
 7. W piątek spotkanie lektorek z organistą.
 8. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Za tydzień kolekta inwestycyjna. Spowiedź wielkopostna 1 kwietnia 16:00-17:00.
 9. Zapowiedzi: Tomasz Ulenberg, zam. Chocielewko i Wioleta Puzdrowska, zam. Pieski, zap. 3;

Ireneusz Lejk, zam. Siemirowice i Iwona Michańczyk, zam. Czarna Dąbrówka, zap. 2.

Rafał Krampa, zam. Siemirowice i Natalia Rynkiewicz, zam. Sopot, zap. 1

Ogłoszenia parafialne

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU          12 marca 2017

 1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Za nami piękny czas rekolekcji, módlmy się aby wydały dobre owoce nawrócenia. Dziękuje serdecznie, za piękną postawę, liczny udział dzieci i dorosłych w poszczególne dni rekolekcji. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek od godz. 17:30 Adoracja NS, o godz. 18:00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele po 1. Mszy rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.
 2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.
 3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
 4. W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 5. W piątek spotkanie lektorek z organistą.
 6. W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 17:00.
 7. Prasa katolicka. Gazetka parafialna.
 8. Zapowiedzi: Tomasz Ulenberg, zam. Chocielewko i Wioleta Puzdrowska, zam. Pieski, zap. 2;

Ireneusz Lejk, zam. Siemirowice i Iwona Michańczyk, zam. Czarna Dąbrówka, zap. 1.

 1. W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia br. w Kościerzynie będzie miała miejsce celebracja diecezjalna XXXII Światowego Dnia Młodzieży. Spotkaniu młodych przewodniczyć będzie biskup diecezjalny Ryszard Kasyna.

Ogłoszenia parafialne

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU             5 marca 2017

 

 1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
 2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w rekolekcjach i nabożeństwach wielkopostnych: do środy włącznie nauki rekolekcyjne o 9:00 i 18:00(szkolne rekolekcje o 10:00), w piątki w naszym kościele o godz. 17:30 Adoracja, o godz. 18:00 nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele po pierwszej Mszy gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
 3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
 4. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
 5. W przyszłą – drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.
 6. W piątek po Mszy św. na plebanii spotkanie lektorek z organistą.
 7. Prasa katolicka. Gazetka parafialna.
 8. Kurs przedmałżeński rozpocznie się 4 marca(sobota) o godz. 19:00 w par. św. Marcina w Sierakowicach.
 9. Zapowiedzi: Tomasz Ulenberg, zam. Chocielewko i Wioleta Puzdrowska, zam. Pieski, zap. 1.

Ogłoszenia duszpasterskie

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    26 lutego 2017

 1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.
 2. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
 3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 9:00 i 18:00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. 5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).
 6. W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do spowiedzi św. w czwartek i piątek od godz. 17:00. W piątek rano odwiedzę chorych i starszych z Komunią św. Natomiast wieczorem przed Mszą Droga Krzyżowa.
 8. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.
 9. W środę po Mszy św. zbiórka ministrantów, a także nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 10. W piątek po Mszy św. na plebanii spotkanie lektorek z organistą.
 11. W piątek od godz. 17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, o 18:00 Droga Krzyżowa i Msza św. a następnie spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale po pierwszej Mszy.
 12. W niedziele Wielkiego Postu po pierwszej Mszy Gorzkie Żale.
 13. Tydzień temu na inwestycje parafialne zebraliśmy 790 zł, Bóg zapłać. Szukamy wykonawcy na schody do głównego salonu. Biuro parafialne prawie gotowe(3.300)
 14. Prasa katolicka. Gazetka parafialna.
 15. Rekolekcje szkolne i parafialne na rozpoczęcie Wielkiego Postu w dniach od 6 do 8 marca.
 16. Kurs przedmałżeński rozpocznie się 4 marca(sobota) o godz. 19:00 w par. św. Marcina w Sierakowicach.
 17. Kurs przedmałżeński – św. Marcin Sierakowice – sobota 4 marca godz. 19:00

ogłoszenia duszpasterkie

SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                  19 lutego 2017

 1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.
 2. W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
 3. We wtorek po Mszy św. na plebanii zbiórka ministrantów.
 4. W środę po Mszy św. na plebanii spotkanie lektorek z organistą.
 5. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 6. W piątek od godz. 17:30 Adoracja
 7. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne. Szukamy wykonawcy na schody do głównego salonu.
 8. Prasa katolicka. Gazetka parafialna.
 9. Rekolekcje szkolne i parafialne na rozpoczęcie Wielkiego Postu w dniach od 6 do 8 marca.

W tym tygodniu patronuje nam:

 • 23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169 (wspomnienie obowiązkowe).