DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,  CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7 kwietnia 2024
                                                                                                              

  1. Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto o które prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Od ponad dziesięciu lat tą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni.
  2. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i oktawy wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia.
  3. W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy Tydzień Biblijny. W tym szczególnym Tygodniu, ale nie tylko, zachęcam do czytania i medytowania Pisma Świętego.
  4. Prasa katolicka, nasza gazetka parafialna. Kolekta na nowy ołtarz wyniosła 3008 zł, do tego Koło Różańcowe z Siemirowic dołożyło 2 tys. zł oraz pewne rodziny złożyły na ten cel swoje ofiary – łącznie mamy więc 16.910 zł. Bóg zapłać. Dziś kolekta diecezjalna, a po mszach puszka na cele charytatywne. Za tydzień Pola Nadziei – wolontariusze będą zbierać ofiary na działalność Kartuskiego Hospicjum Domu Nadziei.
  5. Ofiary rodzinne
  6. Jeszcze raz z całego serca dziękuję za wykonaną wielką pracę w miniony wtorek. To było mocne doświadczenie wspólnoty, wzajemnej odpowiedzialności za nasz kościół. Przyszło naprawdę wielu ludzi, zostały rozmontowane i wyniesione wszystkie ławki, konfesjonał, ołtarz, ambona oraz całe wyposażenie kościoła. Zerwaliśmy podesty i boazerie, stare drzwi i futryny. Stare drzewo trafiło do potrzebujących.
  7. Istnieje możliwość odnowienia sklepienia w kościele, potrzeba dwóch, może trzech odważnych i kilka dni pracy…
  8. Podpisaliśmy umowę użyczenia nieruchomości – Sali w Klubie Garnizonowym na niedzielną mszę o 11:30. Dziękuję za życzliwość i zaangażowanie p. Elżbiety Nieszporskiej Kierownika Klubu Wojskowego.
  9. Zapowiedzi Martyna Sirocka, par. Kostkowo oraz Dawid Woźniak, par. Siemirowice zap. 2.
  10. Zmarł nasz parafianin z Piesek + Mateusz Puzdrowski, różaniec w kaplicy w sobotę o 18:00, w niedzielę o 13:00, natomiast msza pogrzebowa w kościele w Cewicach w poniedziałek o 11:00. Wieczny odpoczynek…