CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU           10 marca 2024

 Czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare, której wyjątkowość podkreśla różowy kolor szat liturgicznych, wyznacza połowę przeżywanego okresu przygotowania paschalnego. Dlatego w polskiej tradycji nazywana była „śródpościem” albo „półpościem”. Warto uczynić pewne podsumowania i z jeszcze większym zaangażowaniem przeżyć drugą jego część.

  1. Bóg, jak usłyszeliśmy w Ewangelii, posłał swojego Jednorodzonego Syna nie po to, aby świat potępił, lecz po to, by świat został przez Niego zbawiony. Zatem nie bójmy się przyjść do Niego z naszą słabością i grzechem, albowiem On czeka każdego dnia w sakramencie pokuty i pojednania, by nas uwolnić od ciężaru grzechu i przytulić do swojego kochającego Serca. Spowiedź 20 minut przed mszą.
  2. W najbliższą środę przypada 11. rocznica wyboru papieża Franciszka. Ojciec Święty nie przestaje prosić o modlitewne wsparcie.
  3. Zapraszam do udziału w nabożeństwach tego okresu: w Gorzkich Żalach, które śpiewamy w każdą niedzielę po drugiej mszy oraz w Drodze Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17:30.
  4. Pamiętajmy o akcji CARITASU „Jałmużna postna”. Do specjalnie przygotowanych kartonowych skarbonek można składać zaoszczędzone pieniądze, które wydalibyśmy na różnego rodzaju przyjemności. W skarbonki można zaopatrzyć się przy wyjściu z kościoła. Akcja trwa do Niedzieli Palmowej, a naszą jałmużnę postną przyniesiemy w Wielkim Tygodniu i złożymy pod ołtarzem.
  5. Możemy wesprzeć Kartuskie Hospicjum Dom Nadziei poprzez zakup świeć na stół wielkanocny – 18 zł.
  6. Prasa katolicka, nasza gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
  7. Tydzień temu kolekta na rzecz Diecezji wyniosła 819 zł. Dzisiaj kolekta inwestycyjna na nowy ołtarz i ambonkę, Bóg zapłać za złożone ofiary.