PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU              4 lutego 2024

  1. W przyszłą niedzielę, 11 lutego, przypada Światowy Dzień Chorego.
  2. Można składać zamówienie na książkę pt. „Aby odnowić Przymierze. Wielkopostne rekolekcje w domu, rok B”. Książka może służyć jako wielkopostny przewodnik dla grup formacyjnych, osób chorych pozostających w domach oraz osób pragnących pogłębić swoją duchowość. Cena detaliczna egzemplarza: 25 zł. Przy zakupie powyżej 10 egzemplarzy cena: 20 zł.
  3. W tym roku szkolnym piętnaścioro młodych ludzi rozpoczęło przygotowania do bierzmowania. Diecezjalny program przewiduje cykl dwuletni, w którym poprzez katechezy, regularną spowiedź, niedzielną Eucharystię i szereg innych wydarzeń młodzież ma przygotować się do świadomego, dojrzałego przeżywania swojej wiary. Na dzień dzisiejszy widzę że połowa tej grupy zaniechała praktyki religijne, nie wypełnia zobowiązań. Proszę się nie dziwić że naturalną konsekwencją tych decyzji będzie wydłużenie przygotowań do lat trzech.
  4. Już 14 lutego Środą Popielcową rozpoczniemy Wielki Post. W dniach od 16 do 18 lutego będziemy przeżywali parafialne rekolekcje wielkopostne.
  5. Prasa katolicka, nasza gazetka parafialna. Tydzień temu na inwestycje parafialne zebraliśmy 1009 zł. Bóg zapłać. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych z lutego, listy w zakrystii. Przypominam że można dokonywać wpłat na konto parafialne z dopiskiem na cele kultu religijnego lub na renowacje kościoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • W poniedziałek, 5 lutego – św. Agata, której wstawiennictwu przypisuje się ocalenie jej rodaków po wybuchu Etny i z tej okazji błogosławi się chleb jako znak dobroci oraz wodę, która chroni przed niebezpieczeństwem ognia.
  • We wtorek, 6 lutego – św. Paweł Miki z 25 towarzyszami – to japońscy misjonarze i męczennicy, którzy w tym dalekim kraju głosili Ewangelię i dla niej ponieśli śmierć.
  • W sobotę, 10 lutego – św. Scholastyka, bliźniacza siostra św. Benedykta, którą cechowały wielka wiara i ufność wobec Pana Boga.