TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 października 2023

1. W tym tygodniu ostatnie nabożeństwa Różańcowe, w poniedziałek po porannej Mszy, we wtorek 17:30.
2. We wtorek o 18:30 Adoracja NS i możliwość przystąpienia do spowiedzi.
3. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to wolny dzień od pracy, tym bardziej mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele Msze będą sprawowane według porządku niedzielnego. Około 10:30 procesja na cmentarzu i modlitwy za zmarłych. Na cmentarzu kolekta na pokrycie kosztów wywozu śmieci.
4. Zaś w czwartek, 2 listopada, w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tak zwany Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte o następujących godzinach: 9:00, 17:00 i 18:00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny.
5. Wypominki jednorazowe będziemy odmawiać od 2 listopada, przed każdą mszą z dziesiątką różańca. W czwartek o 9:00 msza zbiorowa za zmarłych. Wypominki roczne odczytywane są przed każdą mszą w niedzielę przez cały rok.
6. W piątek rano odwiedzę chorych i starszych z posługą sakramentalną, od godz. 17:00 Adoracja NS i spowiedź.
7. W sobotę o 18:00 zbiórka kandydatów LSO.
8. Tydzień temu na Papieskie Dzieła Misyjne zebraliśmy 953 zł. KGW Kreatywne przekazało 400 zł.
9. Prasa katolicka. Pielgrzym, nasza gazetka parafialna. „Zbiór modlitw za zmarłych” – 12 zł. Kalendarze: duży oraz trójdzielny 20 zł, mniejszy 12 zł. Ofiary rodzinne
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
Sobota, 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).