POLICJA PRZYPOMINA I APELUJE – UWAŻAJMY NA OSZUSTÓW, KTÓRZY CHCĄ WYŁUDZIĆ OD
NAS PIENIĄDZE
Z uwagi na pojawiające się na terenie powiatu lęborskiego próby oszustw metodą „na
policjanta”, „na wnuczka” lub „na pracownika instytucji”, prosimy o zachowanie ostrożności.
Gdy zadzwoni do nas osoba podająca się za funkcjonariusza Policji i będzie prosić o
przekazanie pieniędzy z racji prowadzonej akcji czy tajnej operacji, bądź potrzeby
natychmiastowego wsparcia finansowego krewnego, który brał udział w wypadku lub popadł
w konflikt z prawem, zachowajmy ostrożność i nie dajmy się zwieść.
Pamiętajmy, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez
siebie sprawach telefonicznie. Policjanci NIGDY nie informują osób postronnych
o podejmowanych działaniach, a szczególnie tajnych akcjach. NIGDY też nie proszą o przelew
czy wypłatę i przekazanie im pieniędzy.
W przypadku gdy nasz rozmówca przedstawia się jako funkcjonariusz Centralnego
Biura Śledczego, Komendy Głównej Policji, czy innej jednostki Policji, również spoza granic
naszego kraju i pojawi się temat związany z przekazaniem pieniędzy albo danych
dostępowych do konta bankowego, natychmiast należy powiadomić o tym policję, dzwoniąc
pod numer 112. Czujność zachowajmy również wtedy, gdy zadzwoni do nas w sprawie
przekazania pieniędzy ktoś podający się za członka rodziny. Dajmy sobie czas do namysłu.
Rozłączmy połączenie i zadzwońmy pod znany nam numer osoby, za którą dzwoniący się
podawał, żeby potwierdzić czy rzeczywiście to ta osoba i czy faktycznie potrzebuje pomocy
finansowej.
UWAGA! Zanim wybierzemy numer alarmowy, upewnijmy się, że poprzednia rozmowa
została rozłączona. Przekażmy dyżurującemu policjantowi informacje o swoich
podejrzeniach. Nie poniesiemy żadnych konsekwencji nawet jeśli telefon od rzekomego
„wnuczka” czy „policjanta” nie był próbą oszustwa. Znane są przypadki, kiedy osoby
podejrzewając próbę oszustwa zawiadomiły Policję przed przekazaniem pieniędzy. Dzięki
temu udało się zatrzymać oszustów i ich pomocników.
Zachowajmy również ostrożność w kontaktach z obcymi osobami, które pojawią się u
naszych drzwi. Pamiętajmy, że wizyty np. przedstawicieli administracji najczęściej są
zapowiadane na tablicy ogłoszeń, na wsiach mogą być przekazywane za pomocą kurendy.
Nie bójmy się legitymować przychodzących do nas osób przed wpuszczeniem ich do domu.
Nigdy, pod żadnym pozorem nie zostawiajmy ich samych w pomieszczeniu, a tym bardziej
nie powierzajmy im swoich pieniędzy.
Nie trzymajmy dużych sum gotówki w domu, takie miejsca ukrycia pieniędzy jak
przysłowiowa skarpetka, szafka z bielizną, skrytka pod materacem, puszka po kawie czy
książka, nie uchronią naszych pieniędzy przed złodziejem.