DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 10 września 2023

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Nasze modlitwy w intencji dzieci, młodzież i wychowawców będą trwały codziennie przez cały tydzień, do przyszłej niedzieli włącznie.
2. We wtorek, 12 września, w liturgii wspominamy Najświętsze Imię Maryi. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je papieża Innocentego XI jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 roku, do czego przyczynił się król Jan III Sobieski.
3. W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
4. W czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją Paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.
5. W piątek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Stąd wzywamy Ją jako Współodkupicielkę. Co w niczym nie umniejsza dzieła Jezusa Chrystusa, ale zwraca uwagę na wkład, udział Maryi w misterium odkupienia. Wszyscy, a zwłaszcza chorzy i cierpiący, uczmy się od Niej łączyć własne cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Wtedy mają one wielki sens i są nieocenionym skarbem wielkiej modlitwy całego Kościoła. Adoracja od 17:15.
6. W sobotę na 18:00 zbiórka LSO. Zapraszam z rodzicami na chwilę modlitwy i sprawy porządkowe.
7. W przyszłą niedzielę, 17 września, przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jednocześnie będziemy obchodzili kolejną rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. W tę przyszłą niedzielę do puszek przed kościołem złożymy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz na szkoły katolickie.
8. Prasa katolicka. Pielgrzym, nasza gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
9. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na WSD w Pelplinie.
10. Sprawy porządkowe – administratorem cmentarza jest ks. proboszcz. Wszelkie sprawy załatwiamy w biurze parafialnym mieszczącym się w domu parafialnym przy ul. Długiej 3A.
11. 28 lipca rozpoczęły się negocjacje z NFOŚiGW w sprawie dotacji termomodernizacji budynku naszego kościoła. Dzięki ogromnej pracy wielu osób zakończyliśmy ten etap w minionym tygodniu. Nie zmienił się zakres prac i obejmuje m.in. wymianę dachu, wymianę stolarki, ocieplenie ścian, instalację ogrzewania kościoła. Przed nami kolejny etap prowadzący bezpośrednio do podpisania umowy, czyli de facto otrzymania pieniędzy na realizację prac. Dziękuję zaangażowanym osobom i proszę całą wspólnotę o modlitwę, aby wszystko stało się na większą chwałę Bożą.
12. Osoby, które planują zawrzeć małżeństwo sakramentalne w roku przyszłym, proszone są, aby do końca września zgłosiły się do biura parafialnego w celu omówienia przygotowania do ślubu. Zachęcamy narzeczonych, żeby uczestniczyli w jesiennych terminach Weekendów dla narzeczonych oraz Spotkań dla narzeczonych, również jeżeli ślub jest zaplanowany na lato. Terminy i zapisy na stronie www.dobry-poczatek.pl.
13. Jeżeli ktoś planuje zamówić na przyszły rok msze gregoriańskie to proszę o zgłoszenie do końca września. Od 1 października będzie można zamawiać intencje mszalne na rok 2024.