CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2023
1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą miłości Bożej, której wyrazem jest również stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępując często do stołu eucharystycznego, nie pobłądzimy na drogach wiary!
3. W tym roku wyjątkowo w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze o 9:00 i 18:00.
4. Przypominam, że w piątek o godz. 17:30 Droga Krzyżowa, a w niedziele w łączności z mszą o 9:30 Gorzkie Żale.
5. W piątek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.
6. W sobotę, 25 marca o 9:00 msza z Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. To Dzień Świętości Życia, po mszy będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
7. W sobotę po wieczornej mszy zbiórka LSO.
8. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła. W zakrystii można zakupić paschaliki na stół wielkanocny i w ten sposób wesprzeć Hospicjum w Kartuzach.(Jajka 25, świeczki 15)
9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym, nasza gazetka parafialna. Za ławkami na stoliku wyłożone są skarbonki Caritasu na jałmużnę wielkopostną. Za tydzień kolekta na inwestycje parafialne. Ofiary rodzinne…