PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 lutego 2023
1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 17:30 odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele po drugiej mszy Gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
3. W najbliższą środę, 1 marca, przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
4. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Boga i traktowana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy opatrzności Bożej Kościół i cały naród litewski.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru miłosierdzia Bożego. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek.
6. W pierwszy czwartek spowiedź od 17:30, w piątek rano odwiedzę chorych i starszych z posługą sakramentalną, po południu spowiedź i adoracja od 17:00, 17:30 Droga Krzyżowa.
7. Kandydatów do bierzmowania zapraszam w piątek na 17:30.
8. Przyszła – druga niedziela Wielkiego Postu w całym Kościele jest obchodzona jako Niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Szczególną modlitwą obejmiemy wszystkich misjonarzy: duchownych i świeckich, którzy na terenach misyjnych budują Kościół Chrystusowy. Ich wysiłki wesprzemy również ofiarami złożonymi do puszek na dzieło pomocy „Ad Gentes”.
9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. o roli prawdy, o Wielkim Poście jako czasie kształtowania ludzi silnych, piękne świadectwo nawrócenia i zaufania, ale także o oblężeniu Pelplina przez komunistów; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne –kolekta wyniosła 1226zł. Dziś po mszach zbiórka do puszek na pomoc Ukrainie. Za ławkami na stoliku wyłożone są skarbonki Caritasu na jałmużnę wielkopostną. Ofiary rodzinne…