ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2023

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata.
2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Okrucieństwo wojny ciągle mamy przed oczami, nasze dawne trudne doświadczenia przynaglają nas do otwarcia się na cierpienia bliskich nam narodów. Jako powołani do głoszenia wobec świata Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.
3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.
4. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na miłość Bożą, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2023 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym!
5. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca i pierwszy piątek miesiąca. Ze względu na Trzech Króli spowiedź będzie w czwartek od 15:00 do 15:30 oraz od 20:00 do 20:30.
6. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego (to pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara, lub też prośba, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat”). Takie oznakowanie drzwi naszych domów posiada rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr. Naklejki*
7. W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecam tę dodatkową składkę ofiarności Parafian!
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
9. Tydzień temu do puszki na pomoc Michałowi zebraliśmy 1836,45, do puszki na uczelnie katolickie 444 zł. Bóg zapłać.
10. Ofiary złożone przy Żłóbku są przeznaczone na misje katolickie.
11. Trwają w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę zanieść do Waszych domów i rodzin błogosławieństwo Boże. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda to dla wielu rodzin jedyna okazja do spotkania z proboszczem, zachęcam do szczerych rozmów, pytań. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na inwestycje parafii.
12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym- a w nim m.in. o symbolice czasu Bożego Narodzenia, o pięknie świąt w rodzinie, o dawnej kuchni Gdańska, o zagadkowej śmierci bpa Kluza; krzyżówka i wiele innych, nasza gazetka parafialna. Bóg zapłać za ofiary na inwestycje parafialne. Ofiary rodzinne