PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                         21 marca 2021

 1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.
 2. Przez cały czas peregrynacji ikony św. Józefa po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu tę rodzinę, która danego dnia przyjmuje św. Józefa w swoim domu. (akty zawierzenia i modlitwy)
 3. W poniedziałek, 22.03. do godz. 14:00, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na wsparcie polskich misjonarzy. Na parkingu na wysokości figury M.B.
 4. W środę i czwartek Msze o 17:00. W środę w naszym kościele spowiedź od 18:00 do 19:00.
 5. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by także z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne. Szczegóły w folderach.
 6. W najbliższy piątek, 26 marca, o godz. 17:00 droga krzyżowa dla dzieci, a po mszy dla młodzieży i dorosłych.
 7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
 8. Spowiedź w tygodniu 15 min przed każdą Mszą św.
 9. W kąciku prasowym Pielgrzym, Mały Pielgrzym dla dzieci oraz inne czasopisma. Gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
 • Bóg zapłać za ofiary na WSD w Pelplinie. Za tydzień kolekta inwestycyjna.
 • Świece Caritasu na stół wielkanocny po 7 i 12 zł. Wsparcie na hospicjum w Kartuzach.
 • Za tydzień czytanie Męki Pańskiej, zapraszam młodzież i dorosłych do współpracy.
 • Pamiętajmy o obostrzeniach sanitarnych, zakrywamy twarz maseczkami i dezynfekujemy ręce. Obowiązuje nas limit 25 osób w kościele.
 • Zapowiedzi