OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                              15 marca 2020

  1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze krzyżowej o godz. 18:00 i niedzielnych Gorzkich żalach o godz. 10:00. W obecnej sytuacji zachęcam do duchowej łączności i odprawienia tych nabożeństw w domach z najbliższymi.

W tygodniu kościół będzie otwarty od 9:00 do 20:30. Zachęcam do nawiedzania Najświętszego Sakramentu i osobistej modlitwy. Przed Mszą o godz. 18:00 będę odmawiał Koronkę do Bożego Miłosierdzia a o godz. 20:30 w kościele będę odmawiał różaniec w int. osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, służb medycznych i sanitarnych a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę Was wszystkich bracia i siostry, abyście w tym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła.

Do Świąt nie będzie spowiedzi z udziałem księży dekanatu, natomiast 20 minut przed każdą Mszą w tygodniu będzie okazja do spowiedzi.

Pamiętajmy o ograniczeniu do 50 osób na jednej Mszy!

  1. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
  2. Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny karmiące się jak najczęściej Eucharystią będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.
  3. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 18:00 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będę modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania – pozostańmy w domu i łączmy się duchowo. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
  4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritas, która pomaga najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych, pozostawieni własnemu losowi.
  5. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w skarbonki Caritasu na jałmużnę wielkopostną. „Dar juniora dla seniora” Zrezygnuj w WP z jakiejś przyjemności i złóż ofiarę do skarbonki.
  6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Pielgrzym, Mały Pielgrzym, Gazetka Parafialna.

Ofiary rodzinne – Zielony Dwór 1030, Pieski lewa strona 1010, bloki 5-9 500. Zachęcam aby „ofiary rodzinne” na renowacje kościoła wpłacać na konto parafii.