TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.
2. Odpowiadając na wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne – odnowienie misji świętych. Szczegółowy plan nauk i nabożeństw rekolekcyjnych wywieszony jest w gablocie informacyjnej. Temat tegorocznych rekolekcji brzmi „Wiara – zagrożenia i środki do wzrostu wiary”. Nauki wygłosi dla nas o. Tomasz Bujarski SVD, radca prowincjalny. Podczas rekolekcji na każdej mszy, od poniedziałku do środy, zebrana kolekta będzie przeznaczona na potrzeby zgromadzenia misyjnego werbistów.
3. Spowiedź rekolekcyjna będzie sprawowana podczas wszystkich dni rekolekcji od godz. 17:30.
4. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję.
5. W środę Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy o godz. 18:00.
6. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 18:00(od 17:30 adoracja NS) oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 10:00.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Gazetka parafialna. Ofiary rodzinne
8. Tydzień temu na WSD zebraliśmy 552, a na misje 502. Za tydzień kolekta inwestycyjna.
9. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą solenizantom i jubilatom nowego tygodnia.
10. Grupa Samson spotkania w poniedziałki o godz. 17:00 w salkach.
11. Zapraszam dzieci przygotowujące się do 1. Komunii wraz z rodzicami na spotkanie w środę po rekolekcjach szkolnych.