NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ 25 marca 2018

 1. Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.
 2. Spowiedź w dekanacie: poniedziałek Strzepcz 16:00-18:00, wtorek Gowidlino 15:00-18:00.
 3. We wtorek o 9:00 pogrzeb śp. Regina Mejna rocznik 1923. Wieczny odpoczynek…
 4. W Wielki Czwartek w naszej katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych.
 5. Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszam na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa – o godz. 18:00, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem do godz. 22:00.
 6. W Wielki Piątek – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu – adoracja Najświętszego Sakramentu od 9:00 do 22:00*. Rano o godz. 9:00 Liturgia Godzin, 9:30 zbiórka LSO, o godz. 18:00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem Krzyża i Komunią św. Ofiary złożone podczas adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. O 21:00 zaśpiewamy 3 części Gorzkich Żali – w tym czasie spowiedź św. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu.
 7. W Wielką Sobotę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do Grobu za dzieło odkupienia. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 9:00 do 22:00. Błogosławieństwo pokarmów o godz. 9:30, 13:00. O godz. 9:00 Liturgia Godzin, 9:45 zbiórka LSO, od 13:15 do 15:30 przerwa na sprzątanie kościoła.
 8. Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 22:00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię zakończy radosna procesja rezurekcyjna. Proszę przygotować baldachim oraz chorągwie. (Przypomnę, że z łaciny resurrectioznaczy zmartwychwstanie, w tę noc Msza św. jest Rezurekcją a procesja dopełnieniem, uroczystym ogłoszeniem światu, że Pan Zmartwychwstał.)
 9. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
 10. W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia został przeniesiony na 9 kwietnia.
 11. Jutro ze względu na wspomnienie Dobrego Łotra otaczamy modlitwą więźniów, którzy pragną odpokutować za swoje winy.
 12. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Ofiary rodzinne…
 13. Tydzień temu na Seminarium zebraliśmy 576 zł. Na kwiaty do Grobu Pańskiego proszę składać ofiary do puszki na końcu ławek. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na inwestycje parafialne.
 14. Skarbonki z jałmużną wielkopostną proszę składać w tym tygodniu pod ołtarzem.
 15. „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci.” Od 12 do 28 marca trwa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Szkoły w Siemirowicach. Zużyty sprzęt można składać w szkole. Istnieje możliwość uzyskami stosownego zaświadczenia u p. Wiolety Szlęk.