duszpasterskie

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                4 czerwca 2017

 W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

  1. W poniedziałek, 5 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele.
  2. We wtorek, 6 czerwca, przypada rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego prośmy o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.
  3. W tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Na Mszę oraz spotkanie po zapraszam Radę Duszpasterską.
  4. W czerwcu codziennie w naszym kościele celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
  5. W sobotę o godz. 10:00 pierwsza spowiedź dla dzieci oraz dla ich rodzin.
  6. W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszej Trójcy o godz. 11:00 uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
  7. Prasa katolicka. Gazetka parafialna. Na inwestycje parafialne zebraliśmy 909. Rozpoczynamy zbiórkę ofiar rodzinnych z czerwca. Listy w zakrystii.
  1. Zachęcam do składania ofiar do puszki na końcu ławek na kwiaty do 4 ołtarzy na Boże Ciało.
  2. Zapowiedzi: Tomasz Reichel, zam. Siemirowice i Emilia Kosmella, zam. Siemirowice, zap. 3.

Piotr Koszałka, zam. Skrzeszewo i Katarzyna Lipiec, zam. Siemirowice, zap. 2.

Karol Płotka, ur. Kartuzy i Ewa Piotrowska, ur. Lębork, zap. 1.

W tym tygodniu patronujE nam:

  • 10 VI – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński (wspomnienie obowiązkowe).