Ogłoszenia duszpasterskie

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

20 listopada 2016

1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia. Dzisiaj na godz. 15:00 do domu parafialnego zapraszam na pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego. Proszę zabrać ze sobą Pismo św.

2. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, porządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

3. W dzisiejszą uroczystość swoje święto obchodzą członkowie Akcji Katolickiej, którzy wartości wypływające z Ewangelii pragną wcielać w życiu społecznym i zawodowym. Módlmy się więc także za naszą wspólnotę parafialną o odwagę dla tych, których Pan Bóg wzywa do większego zaangażowania.

4. Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcam wszystkich parafian.

5. We wtorek natomiast przypada wspomnienie Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. To dobra okazja do dziękczynienia Panu Bogu za naszego organistę Marcina.

6. W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Po mszy zbiórka LSO(proszę zabrać strój sportowy).

6a. W czwartek o godz. 16:00 na plebanii spotkanie zespołu katechetycznego.

6b. W piątek po Mszy św. spotkanie wspólnoty młodzieżowej.

7. W sobotę na godz. 18:00 zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

8. W niedzielę ok. godz. 12:00 tu w kościele spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do 1. Komunii św.

9. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.

10. Prasa katolicka. Gazetka parafialna – zbiórka na drukarkę. Kalendarze naszej parafii – 8 zł mały i 16 duży.

11. Tydzień temu podczas dnia solidarności z Kościołem prześladowanym zebraliśmy – 328zł.

12. Za tydzień kolekta inwestycyjna.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 22 XI – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;
  • 24 XI – święci męczennicy wietnamscy: Andrzej Dung-Lac z towarzyszami, którzy za wiarę ponieśli śmierć w XVIII w. i XIX w.